ECTS - Çeviri Bilim Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Dersler hukuk, AB, uluslararası ilişkiler, terimce, çeviri kuramı, dilbilim gibi alanlarda çeviri içeren çalışmalardan oluşur. Derslerde çeviriye yönelik çalışmalar, metinler üzerinde yoğun dil, anlam, bilgi, kavram, terim gibi çalışmaları da gerekli kılar. Çeviri çalışmaları İngilizce - Türkçe - İngilizce yönlerinde yapılır. Dersler üniversitenin Akay Caddesi'nde bulunan Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde akşam 18 - 21 saatleri arasında haftada 4 gün yapılır. Her dönemde en fazla 1 ders gündüz saatinde İncek kampusünde yapılabilir. Dersler konu anlatımı, metin çözümlemesi, dil, anlama, araştırma ve öğrenci sunumları biçiminde, seminer odasında ve teknik donanım eşliğinde yapılır.