ECTS - - Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Y. Lisans

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün misyonu, bilimi temel alan ve ileri teknoloji ile desteklenmiş bir ortamda, bağımsız öğrenme ve araştırma yeteneklerini kazanmış, teknik açıdan yetkinleştirilmiş, toplumsal sorunlara duyarlı bilgisayar mühendisleri yetiştirmektir. Vizyonu ise alanında uzman bilim insanlarını barındıran, dinamik bir araştırma ve eğitim ortamı sağlayan, uluslararası ölçütlerde saygın bir bölüm olabilmektir. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans programı belirtilen misyon ve vizyon ile örtüşecek biçimde hazırlanmış içeriği ile Bilgisayar Mühendisliği ve diğer lisans programlarının mezunlarına Bilgisayar Mühendisliği alanında uzmanlaşma olanağı tanımaktadır.