ECTS - - Havacılık Yönetimi

Ülkemizde son yıllarda hava taşımacılığında görülen hızlı büyüme, beraberinde, bu alanda eğitilmiş insan kaynağı ihtiyacını da ortaya çıkardı. Hızla artan yolcu talebini karşılayabilmek amacı ile yeni havayolu şirketlerinin pazara girmesi, şirketlerin filolarının büyümesi, ülkemizdeki havaalanlarının sayısının artması ve mevcut havaalanı kapasitelerinin arttırılması için yeni ilaveler yapılması sonucu, havacılık sektöründe nitelikli insan kaynağına olan ihtiyaç daha da arttı. Bu kapsamda programda, Havacılık sektöründeki devlet ve özel kuruluşların işletmecilik konularında ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin uluslararası gereklilikler doğrultusunda yetiştirilmesi öngörülmektedir.

Havacılık Yönetimi Programı, yönetim ve havacılık konularında sağlam bir temel oluşturarak, havaalanı planlaması, tasarımı ve yönetimi, havayolu ve hava taşımacılığı yönetimi konularına odaklanan, mezunlarını havacılık yönetimi kariyerine hazırlamak üzere düzenlenmiş kapsamlı ve yoğun bir ders programına sahiptir.

Bölümde bir yıl İngilizce hazırlık sonrası dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Zorunlu staj süresi kırk iş günüdür. Bu program; öğrencilere havacılık yönetimi kariyerinin gerektirdiği yönetim ve havacılık konularında kapsamlı bir eğitim sağlayarak, öğrendiklerini zorunlu staj programları ile iş yaşamına uygulayabilme becerisi göstermelerine imkân vermektedir. Bölüm mezunları oldukça geniş iş olanaklarına sahiptirler. Mezunlar; Türk Hava Yolları, özel havayolu işletmeleri, havaalanları, havaalanı yer hizmetleri, ikram, kargo ve lojistik işletmeleri ile diğer havacılık kuruluşlarında çalışabilecekler ve sektör işletmelerinde orta düzey yönetici ya da ara eleman olarak görev alabileceklerdir.