Atılım Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2009 yılında açılmıştır. Öğrenci sayıları bakımından Avrupa’daki örneklerinin çoğu gibi orta ölçekli bir mimarlık okuludur.

İnsan, toplum ve çevre ile çok yönlü olarak ilgilenmesi beklenen  mimarlık mesleğinin eğitimi de çok yönlü olmak durumundadır. Mimarlık Bölümü Lisans Programı’nda bu çok yönlülüğün kuram ve pratik dengesi içerisinde sağlanılmasına çalışılmaktadır.  Lisans ve yüksek lisans mezunlarına yönelik olarak 2010 yılında açılan Bütünleşik Doktora Programı’ndan sonra  2018 yılında Yüksek Lisans Tezli ve Projeli Programlar açılmıştır.

Bölüm’ün Atılım Üniversitesi iç-değerlendirme ve strateji çalışmaları ile eşgüdümlü olarak yapılan özdeğerlendirme çalışmaları Mimarlık Akreditasyon Kurulu (MİAK) dış-değerlendirmesi ile ilişkili olarak sürdürülmektedir.  Mimarlık Bölümü “Avrupa Mimarlık Okulları Birliği” (EAAE)  üyesidir. App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4373 [title_tr] => Bölüm Tanıtımı 🎬 [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-6 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Atılım Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2009 yılında açılmıştır. Öğrenci sayıları bakımından Avrupa’daki örneklerinin çoğu gibi orta ölçekli bir mimarlık okuludur.

İnsan, toplum ve çevre ile çok yönlü olarak ilgilenmesi beklenen  mimarlık mesleğinin eğitimi de çok yönlü olmak durumundadır. Mimarlık Bölümü Lisans Programı’nda bu çok yönlülüğün kuram ve pratik dengesi içerisinde sağlanılmasına çalışılmaktadır.  Lisans ve yüksek lisans mezunlarına yönelik olarak 2010 yılında açılan Bütünleşik Doktora Programı’ndan sonra  2018 yılında Yüksek Lisans Tezli ve Projeli Programlar açılmıştır.

Bölüm’ün Atılım Üniversitesi iç-değerlendirme ve strateji çalışmaları ile eşgüdümlü olarak yapılan özdeğerlendirme çalışmaları Mimarlık Akreditasyon Kurulu (MİAK) dış-değerlendirmesi ile ilişkili olarak sürdürülmektedir.  Mimarlık Bölümü “Avrupa Mimarlık Okulları Birliği” (EAAE)  üyesidir. 

) ) ) [1] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-6 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => video_embed [content] => ) ) ) ) ) ) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 21 [start] => [end] => [created_at] => 2018-11-20 08:58:04 [updated_at] => 2019-07-13 09:08:13 [parent_id] => [lft] => 17 [rgt] => 18 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => bolum-tanitimi-1542704284 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 16 [name_tr] => Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi [url] => gsf [type] => ) [1] => Array ( [id] => 21 [name_tr] => Mimarlık Bölümü [url] => mim [type] => ) ) [pages] => Array ( [4419] => Array ( [id] => 4419 [title_tr] => Yan Dal Programı [parent_id] => 2114 [site_id] => 21 [external_link] => [lft] => 12 [rgt] => 29 [depth] => 1 [children] => Array ( ) ) [4417] => Array ( [id] => 4417 [title_tr] => 2015-2016 Lisans Müfredatı [parent_id] => 2114 [site_id] => 21 [external_link] => [lft] => 17 [rgt] => 18 [depth] => 1 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 4419 [1] => 4417 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 4373 [title_tr] => Bölüm Tanıtımı 🎬 [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"rich_content","content":{"blocks":[{"class_":["col-lg-6","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Mimarl\u0131k Bölümü 2009 y\u0131l\u0131nda aç\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Ö\u011frenci say\u0131lar\u0131 bak\u0131m\u0131ndan Avrupa’daki örneklerinin ço\u011fu gibi orta ölçekli bir mimarl\u0131k okuludur.<\/p>\n\n

\u0130nsan, toplum ve çevre ile çok yönlü olarak ilgilenmesi beklenen  mimarl\u0131k mesle\u011finin e\u011fitimi de çok yönlü olmak durumundad\u0131r. Mimarl\u0131k Bölümü Lisans Program\u0131’nda bu çok yönlülü\u011fün kuram ve pratik dengesi içerisinde sa\u011flan\u0131lmas\u0131na çal\u0131\u015f\u0131lmaktad\u0131r.  Lisans ve yüksek lisans mezunlar\u0131na yönelik olarak 2010 y\u0131l\u0131nda aç\u0131lan Bütünle\u015fik Doktora Program\u0131’ndan sonra  2018 y\u0131l\u0131nda Yüksek Lisans Tezli ve Projeli Programlar aç\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.<\/p>\n\n

Bölüm’ün At\u0131l\u0131m Üniversitesi iç-de\u011ferlendirme ve strateji çal\u0131\u015fmalar\u0131 ile e\u015fgüdümlü olarak yap\u0131lan özde\u011ferlendirme çal\u0131\u015fmalar\u0131 Mimarl\u0131k Akreditasyon Kurulu (M\u0130AK) d\u0131\u015f-de\u011ferlendirmesi ile ili\u015fkili olarak sürdürülmektedir.  Mimarl\u0131k Bölümü “Avrupa Mimarl\u0131k Okullar\u0131 Birli\u011fi” (EAAE)  üyesidir. <\/p>"}]},{"class_":["col-lg-6","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"video_embed","content":"