ECTS - - Mimarlık

Doktora derecesi ile mezun olanlar, özel ve kamusal araştırma kurumları ile yüksek öğretim kurumlarında araştırmacı ve akademisyen kadrolarında mesleki uygulama yapabilirler.