ECTS - - Mimarlık

Fen Bilimleri Enstitüsü’nde 2012 yılında açılan Mimarlık EABD Bütünleşik Doktora Programı, lisans ve yüksek lisans mezunları için, öğretim kadrosunun uzmanlıkları çerçevesinde Mimarlıkta Doktora Derecesine yönelik lisansüstü eğitim ve araştırma çalışmalarını yürütmektedir. Program, mimarlığın EABD tarafından belirlenen uzmanlık alanlarında araştırmacı veya akademisyen olarak yetişmek isteyen farklı disiplinlerden (mimarlık; kentsel tasarım; şehir ve bölge planlama; endüstri ürünleri tasarımı; iç mimarlık; endüstri ürünleri tasarımı; peysaj tasarımı) lisans ve lisansüstü mezunlarının başvurularına açıktır.

Program, Mimari Tasarım, Yapı Bilimleri ve Koruma ve Restorasyon olmak üzere üç ayrı odak alanı içermektedir. Doktora tezi çalışmaları öncesi alınan dersler, bilimsel araştırma ve mimarlık konuları, odak alan konuları, ve seçilen doktora konusu ile ilgili olmak üzere üç grupta toplanmaktadır.  

Nitelikli bir araştırmacı ve akademisyen için gereken, bireysel veya bir grubun üyesi olarak araştırma konusu tanımlama ve araştırma etkinliklerini yürütme, bilimsel akıl yürütme, araştırmalarda varolan veya özgün teknoloji ve yöntemler kullanma gibi becerilerin edinilmesi beklenmektedir. Tez araştırmalarının ve üretilen bilginin özgünlüğü ve uluslararası niteliği vurgulanmaktadır. Bu bilgilerin tez araştırmaları sırasında ve sonrasında değişik yollarla toplumla paylaşılmasına önem verilmektedir. Araştırmaların Üniversite ile uygulama alanının etkileşim ve işbirliğine olası katkılarının gelişmesi de istenmektedir.

Özgörev (“misyon”Mimarlığın belirlenen uzmanlık alanlarında çağdaş araştırmacı ve akademisyenlerden beklenen yetkinliklerin kazanıldığı ve uluslararası nitelikte özgün araştırmalarla elde edilen bilimsel bilginin toplumla paylaşıldığı bir lisansüstü akademik çalışma ve araştırma ortamı sağlamak. 

Uzgörü (“vizyon”Türkiye’de lisansüstü mimari eğitim ve araştırmada nitelikli bir program olarak tanınmak.