AKTS - Programlama Dilleri

Programlama Dilleri (CMPE325) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Programlama Dilleri CMPE325 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
CMPE225
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Farklı programlama dilleri kavram ve paradigmalarını (zorunlu, işlevsel ve nesne-yönelimli gibi) öğretmek. Farklı programlama kavramlarının farklı tip dillerde nasıl ele alındığını öğretmek. Öğrencilerin çeşitli programlama dilleri kullanarak geliştirecekleri programlarlarla öğrendikleri bilgileri uygulamalarına olanak tanımak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrencilerin çağdaş programlama dillerinin temel yapılarını öğrenmesi
  • Öğrencilerin farklı programlama dillerinin avantaj/dezavantajlarını değerlendirebilmesi için gereken bilgi birikimine sahip olması
  • Derleyici tasarımı konusunda gereken altyapı bilgisini edinme
Dersin İçeriği Programlama dilleri kavramları: sözdizim ve anlamdizim, tip kavramı, değerler, deyimler ve cümleler; program yapısı, prosedürler ve fonksiyonlar, yapılandırılımış veri, soyutlama ve sarma, kalıt, dinamik bağlama.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ön bilgiler ve giriş Ana ders kitabı Bölüm 1
2 Sözdizim ve anlamdizim Ana ders kitabı Bölüm 3.1, 3.2, 3.3
3 Sözcük ve sözdizim analizi Ana ders kitabı Bölüm 4.1, 4.2, 4.3, 4.4
4 Adlar, Bağlamalar, Tip kontrolü, Kapsamlar Ana ders kitabı Bölüm 5
5 Adlar, Bağlamalar, Tip kontrolü, Kapsamlar Ana ders kitabı Bölüm 5
6 Veri tipleri, Deyimler Ana ders kitabı Bölüm 6
7 Deyimler ve Atama cümleleri Ana ders kitabı Bölüm 7
8 Cümle düzeyinde kontrol yapıları Ana ders kitabı Bölüm 8
9 Altprogramlar Ana ders kitabı Bölüm 9
10 Altprogramlar Ana ders kitabı Bölüm 9
11 Altprogramların gerçekleştirimi Ana ders kitabı Bölüm 10
12 Soyut veri tipleri ve sarma Ana ders kitabı Bölüm 12
13 İşlevsel programlama Ana ders kitabı Bölüm 15
14 İşlevsel programlama Ana ders kitabı Bölüm 15
15 Gözden geçirme
16 Gözden geçirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Robert W. Sebesta, Concepts of Programming Languages, 10th Edition, Pearson, 2012. ISBN #978-0-321-50968-0.
Diğer Kaynaklar 2. David A. Watt, Programming Language Design Concepts, Wiley, 2004.
3. http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html
4. http://www.python.org/
5. http://www.haskell.org/
6. http://www.haskell.org/haskellwiki/Definition

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 55
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 En az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci;
11 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
12 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi;
13 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık;
14 Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
15 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi;
16 Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
17 Sayısal hesaplama ve sayısal gösterim sistemlerini analiz, tasarım ve ifade becerisi.
18 Hesaplama problemlerinin çözülmesinde programlama dillerini ve uygun bilgisayar mühendisliği kavramlarını kullanma becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 8 24
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 149