AKTS - İşletim Sistemleri

İşletim Sistemleri (CMPE431) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İşletim Sistemleri CMPE431 3 2 0 4 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders işletim sistemlerinin temel kavramlarını; işlemler, iş parçacıkları, zamanlama, senkronizasyon (eş-zamanlama) ve kilitlenme, kaynak yönetimi kavramlarını öğretmek için tasarlanmıştır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Modern işletim sistemlerinin temel kavramlarının tanımlanması
  • İşlem ve eş-zamanlılık (senkronizasyon, karşılıklı hariç tutma ve kilitlenme) kavramlarının açıklanması
  • Kilitlenmenin engellenmesi/önlenmesi, algılanması ve kurtarılması
  • Çözüm stratejilerinin tanımlanması; semaforlar, monitörler, koşullu değişkenler ve iş parçacıkları
  • Zamanlama direktiflerinin tanımlanması
  • Fiziksel bellek ve bellek yönetim kavramlarının ele alınması
Dersin İçeriği İşletim sistemleri temel tasarım prensipleri, tek kullanıcılı sistemler, komut yorumlayıcısı, semaforlar, kilitlenme algılama, kurtarma, engelleme ve önlem alınması, çok kullanıcılı sistemler, kaynak, işlem, bellek yönetimi ve algoritmaları: bölümleme, sayfalama, kesimleme ve yararsız bellek ayıklama, aygıt yönetimi, kesilme işleyici, aygıt sürücül

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İşletim Sistemlerine Giriş Üniteler 1,2 (Ana ders kitabı)
2 İşletim Sistemi Yapı ve Süreçleri Ünite 2
3 Süreçler Ünite 3
4 İş Parçacıkları Ünite 4
5 Zamanlama Ünite 5
6 Zamanlama Ünite 5
7 Süreç Senkronizasyonu Ünite 6
8 Süreç Senkronizasyonu Ünite 6
9 Kilitlenmeler Ünite 7
10 Kilitlenmeler Ünite 7
11 Bellek Yönetimi Ünite 8
12 Sanal Bellek Ünite 9
13 Dosya Sistemleri Ünite 10-11
14 Girdi/Çıktı Sistemi Ünite 13

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Operating System Concepts, 7th Edition, John Wiley and Sons, 2005, Silberschatz, Galvin, and Gagne, ISBN 0-471-69466-5.
Diğer Kaynaklar 2. 1. Modern Operating Systems, Andrew S. Tanenbaum, 2nd edition, Prentice-Hall, 2001.
3. 2. Operating Systems, Gary Nutt, Addison-Wesley, 2004.
4. 3. Operating Systems: Internals and Design Principles, 6/e, Prentice Hall, by Stallings, ISBN-10: 0136006329 | ISBN-13: 9780136006329
5. 4. Operating Systems, 3/e, by Deitel, Deitel & Choffnes, Prentice Hall, ISBN-10: 0131828274 | ISBN-13: 97801318282785.
6. 5. Operating Systems: A Systematic View, 6/e by Davis & Rajkumar, Addison-Wesley , ISBN-10: 0321267516 | ISBN-13: 9780321267511

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 1 10
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 15
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.
4 Disiplinler arası alanlarda iş yapabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
9 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.
12 Gerçek hayat problemleri için mühendislik ürünleri ve prototipleri yaratabilme yeteneği.
13 Profesyonel bilgiye katkı yeteneği.
14 Yöntembilimsel bilimsel araştırma yapabilme yeteneği
15 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği.
16 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 5 80
Laboratuar 1 4 4
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 3 6
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 6 12
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Toplam İş Yükü 126