AKTS - Robot Görme

Robot Görme (MECE445) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Robot Görme MECE445 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Deney, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Fuad Aliew
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Mekatronikte zekanın rolünü analitik şekilde tanımlamak. Bu akıllı yaklaşımların hesaplamaya dayalı bileşenlerinin incelemesini sağlar ve mekatronikteki uygulamaları örnek gösterilir. Öğrencilerin, zekaya ne zaman, nasıl, niçin ihtiyaç duyduğumuzu ve onu nasıl uygulayacağımızı tanımlamak için gelenekselden farklı olan araçların farkında olmalarını sağlamak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Zeka kelimesi en basit tanımıyla otonomi, kendi karar alabilme yeteneği, kooperatif davranışlar anlamına gelir. Mekatronik mühendisliğinin disiplinlerarası doğası gibi zeka disiplinlerin geniş alanına temas halinde olan bir paradigmadır ve bir disiplinde tanımlı bir problemin başka disiplinde kullanılan teknikten yararlanabildiğini vurgular. Buyüzden bu ders disiplinlerin sinerjisine şiddetle vurgu yapar.
Dersin İçeriği İlgili algoritmalara giriş ve görsel yöntemler ile ilgili matematiksel analizi; ikili görüntü işleme, bölgeler ve ayıklama, kenar bulma, fotometrik stereo, stereo görme ve kalibrasyon, ve dinamik görme ve hareket.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Robot Vizyona Bakış ( Diğer Alanlarla İlgisi) Geçerli Değil
2 Robot Vizyona Bakış ( Görüntü Oluşumu ve Algılama, Yansıtmalar, Parlaklık, Lensler, Görüntü Algılama) Geçerli Değil
3 İkili Görüntüler ve Özellikleri ( Temelleri, Geometrik Özellikleri, Topolojik Özellikleri) Geçerli Değil
4 İkili Algoritmalar, Bölgeler ve Bölünmeler (Histogram Tabanlı) Geçerli Değil
5 Bölgeler ve Bölünmeler (Histogram Tabanlı, Uzaysal Uyum) Geçerli Değil
6 Sınır Tanıma (Diferansiyel İşlemler, Ayrık Yaklaşımlar) Geçerli Değil
7 Sınır Tanıma (Laplacian ve Gaussian, Canny Sınır Tanıyıcı ) Geçerli Değil
8 Fotometrik Stereo (Görüntü Oluşturma) Geçerli Değil
9 Fotometrik Stereo (Radyometri,Yansıtıcılık) Geçerli Değil
10 Stereo (Stereo Görüntüleme , Stereo Eşleme, 3-D Modeller ) Geçerli Değil
11 Kalibrasyon (Fotogrametri, Derinlik) Geçerli Değil
12 Dinamik Vizyon (Hareket Alanı ve Optik Akış) Geçerli Değil
13 Dinamik Vizyon (Hareket Alanı ve Optik Akış) Geçerli Değil
14 Hareketten Yapı (3-D Hareket Modelleri) Geçerli Değil
15 Örnekler Geçerli Değil
16 Genel Sınav Geçerli Değil

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Robot Vision (MIT Electrical Engineering and Computer Science), Berthold K. P. Horn, The MIT Press, ISBN-10: 0262081598
Diğer Kaynaklar 2. Stefan Florczyk, Robot Vision, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2005, ISBN 3-527-40544-5

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 10 20
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 13 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.
4 Disiplinler arası alanlarda iş yapabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
9 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.
12 Gerçek hayat problemleri için mühendislik ürünleri ve prototipleri yaratabilme yeteneği.
13 Profesyonel bilgiye katkı yeteneği.
14 Yöntembilimsel bilimsel araştırma yapabilme yeteneği
15 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği.
16 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 2 28
Laboratuar 14 2 28
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 14 2 28
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 124