AKTS - İleri Düzey Ağ Tabanlı Programlama

İleri Düzey Ağ Tabanlı Programlama (CMPE536) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İleri Düzey Ağ Tabanlı Programlama CMPE536 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı ileri düzeyde ağ tabanlı programlama konusunda öğrencileri yönlendirmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ağ tabanlı programlama yaklaşımını anlamak ve uygulamak
  • Farklı veri akış yöntemlerini tartışabilme
  • Senkron ve asenkron iletişimi algılama
  • Çok sayıda soket iletişiminin kontrolünü çoklu izlek ile uygulayabilmek
  • Ağ üzerinden farklı servis yöntemlerinin sunulması ve kullanımını tartışabilir.
Dersin İçeriği Temel ağ konsepti, ders içeriklerinin uygulanacağı programlama dili hakkında genel bilgilendirme, izlek ve çoklu izlek, kuraldışı durumlar, soket, web soketleri, veri akışımları, dosya akışımları, hafıza girdi/çıktı akışımları, nesne akışımları, istemci ve sunucu tarafı ağ programlama, HTTP ağı, mesaj kuyruğu, senktron ve asenkron iletişim.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel Ağ konsepti Bölüm 1 (Kitap 2)
2 Ağ iletişim protokolleri ve servisleri Bölüm 3 (Kitap 1)
3 Programlama dili ile ilgili konseptlerin gözden geçirilmesi Bölüm 4 (Kitap 1)
4 İzlek, koşutzamanlılık ve çoklu izlek Bölüm 4 (Kitap 1), Bölüm 3 (Kitap 2)
5 Veri akışımları, akışım filtresi, hafıza girdi/çıktı akışımları Bölüm 2 (Kitap 2)
6 Karakter ve nesne akışımları Bölüm 2 (Kitap 2)
7 TCP/UDP soket programlama Bölüm 5 (Kitap 1)
8 Soket tabanlı istemci-sunucu iletişimi Bölüm 6 (Kitap 1)
9 Sunucu tarafı ağ programlama (web ve yerel dilde) Bölüm 8 (Kitap 1) Ders notları
10 İstemci tarafı ağ programlama (web ve yerel dilde) Bölüm 9 (Kitap 1) Ders notları
11 Senkron ve asenkron iletişim Bölüm 11 (Kitap 2)
12 NETTY benzeri iletişim kontrol mekanizması Ders Notları
13 Mesaj Kuyruğu (Üretici-tüketici yapılanması) Ders Notları
14 Çoklayıcı ve yönlendirici mesa akışımları Bölüm 13 (Kitap 2)
15 Gözden geçirme
16 Gözden geçirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. “Advanced Network Programming – Principles and Techniques”, Ciubotaru, Bogdan, Muntean, Gabriel-Miro, ISBN 978-1-4471-5292-7
2. “Java Network Programming”, 4th edition, Elliotte Rusty Harold, 2013, ISBN-10: 1449357679

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 3 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi. X
4 Disiplinler arası alanlarda iş yapabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. X
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama. X
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi. X
9 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak. X
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi. X
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.
12 Gerçek hayat problemleri için mühendislik ürünleri ve prototipleri yaratabilme yeteneği. X
13 Profesyonel bilgiye katkı yeteneği. X
14 Yöntembilimsel bilimsel araştırma yapabilme yeteneği
15 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği.
16 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 4 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 128