AKTS - Mikro İktisat Teorisi I

Mikro İktisat Teorisi I (ECON209) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Mikro İktisat Teorisi I ECON209 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Esra ŞENGÖR ŞENALP
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı 1. Mikro iktisadın temel kavram ve ilişkilerini orta düzeyde sunmak 2. Öğrencileri, Türkiye ve Dünya Ekonomisini değerlendirip yorum yapabilecekleri analitik aletlerle donatmak 3. Öğrencileri daha ileri düzeyde çalışmalara hazırlamak
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. Öğrencilerin mikroiktisadın temel kavram ve ilişkilerini orta düzeyde öğrenmeleri
  • . Öğrencilerin, Türkiye ve Dünya Ekonomisini değerlendirip yorum yapabilecekleri analitik âletleri edinmeleri
Dersin İçeriği Mikro iktisat için matematik, fayda teorisi, tüketici optimizasyonu, bireysel talep fonksiyonları ve ilişkili konular; piyasa talep eğrileri, taleple ilişkili esneklikler, belirsizlik ve bilgi, bilgi ekonomisi, strateji ve oyun teorisi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel Analiz Tekniklerinin Gözden Geçirilmesi Mathis and Koscianski, p. 1-25.
2 Çok Değişkenli Fonksiyonların Kısıtlı ve Kısıtsız Optimizasyonu Mathis and Koscianski, p. 26-44.
3 Fayda Teorisi Mathis and Koscianski, p. 45-80.
4 Tüketici Optimizasyonu Mathis and Koscianski, p. 81-110
5 Bireysel Talep Fonksiyonları ve İlgili Konular Mathis and Koscianski, p. 111-149.
6 Piyasa Talep Eğrileri Mathis and Koscianski, p. 150-162.
7 Taleple İlgili Esneklikler Mathis and Koscianski, p. 163-195.
8 Ara Sınav
9 Kısa Dönemde Üretim Mathis and Koscianski, p. 197-222.
10 Uzun Dönemde Üretim Mathis and Koscianski, p. 223-237.
11 Firmanın Uzun Dönem Optimizasyonu Mathis and Koscianski, p. 238-260
12 Uzun Dönemde Üretim Maliyetleri Mathis and Koscianski, p. 261-288.
13 Uzun Dönemde Üretim Maliyetleri Mathis and Koscianski, p. 289-322
14 Kısa Dönemde Üretim Maliyetleri Mathis and Koscianski, p. 323-358
15 Kısa Dönemde Tam Rekabet Mathis and Koscianski, p. 359-382.
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Microeconomic Theory: An Integrated Approach; Stephen Mathis and Janet Koscianski; Prentice Hall; New Jersey; 2002.
2. Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions, Christopher Snyder and Walter Nicholson , 9th Edition, Thomson Higher Education, USA.,2008.
3. Intermediate Microeconomics, Hal R. Varian, 5th Edition, W. W. Norton  Company, New York and London, 2005

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 5
Ödevler 1 5
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İktisadın temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerini edinmek X
2 Makro ekonomik çözümleme becerisi edinmek X
3 Mikro ekonomik çözümleme becerisi edinmek X
4 Yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde iktisat politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını anlamak X
5 Ekonomi ve ekonomiyle ilgili konularda farklı yaklaşımları öğrenmek X
6 Ekonomik çözümlemelerde nitel ve nicel araştırma tekniklerini öğrenmek X
7 Modern yazılım, donanım ve/veya diğer teknolojik araçları kullanma becerisini geliştirmek X
8 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması becerisini geliştirmek X
9 Eleştirel çözümleme, tartışma ve/veya yaşam boyu öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirli olmaya katkıda bulunmak X
10 Çalışma ahlakı ve toplumsal sorumluluk duygusunu geliştirmek X
11 İletişim becerisini geliştirmek X
12 Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinde bilgi ve becerileri etkin bir biçimde uygulama yetisini geliştirmek: İktisat politikası, kamu politikası, uluslararası iktisadi ilişkiler, endüstriyel ilişkiler, parasal ve finansal ilişkiler X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 5 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 1 1
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 153