ECTS - - İngilizce İktisat Lisans Programı (2014-2015)

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
CMPE105 Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş 1 2 3 3
ECON101 İktisada Giriş I 3 0 3 5
ENG101 Akademik İngilizce I 4 0 4 3.5
HIST101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 2
MATH101 Analize Giriş 3 0 3 5
SOC101 Sosyolojiye Giriş 3 0 3 5
Toplam 16 2 18 23.5

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ECON102 İktisada Giriş II 3 0 3 5
LAW111 Hukuka Giriş 3 0 3 5
HIST102 Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi II 2 0 2 2
ENG102 Akademik İngilizce II 4 0 3 3.5
MATH102 İşletme ve Ekonomi Öğrencileri için Analiz 3 0 3 5
HIST204 Uygarlık Tarihi 3 0 3 5
Toplam 18 0 17 25.5

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ECON207 Makro İktisat Teorisi I 3 0 3 6
ECON209 Mikro İktisat Teorisi I 3 0 3 6
ECON213 Matematiksel İktisat 3 0 3 4
ENG201 Akademik İngilizce III 3 0 3 3
MGMT203 Muhasebe İlkeleri I 3 0 3 6
MATH291 Olasılık ve İstatistiğe Giriş I 3 0 3 5
Toplam 18 0 18 30

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ECON206 Araştırma Yöntemleri 3 0 3 5
ECON208 Makro İktisat Teorisi II 3 0 3 6
ECON210 Mikro İktisat Teorisi II 3 0 3 6
ENG202 Akademik İngilizce IV 3 0 3 3
MGMT204 Muhasebe İlkeleri II 3 0 3 6
MATH292 Olasılık ve İstatistiğe Giriş II 3 0 3 5
Toplam 18 0 18 31

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ECON301 Ekonometri I 3 0 3 6
ECON303 Para Teorisi ve Politikası 3 0 3 6
ECON313 Uluslararası İktisat I 3 0 3 5
ECON309 Piyasalar ve Ekonomik Göstergeler 3 0 3 6
ECON315(ECON125) İktisat Tarihi 3 0 3 6
Toplam 15 0 15 29

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ECON302 Ekonometri II 3 0 3 6
ECON314 Uluslar arası İktisat II 3 0 3 6
ECON316 İktisadi Düşünceler Tarihi 3 0 3 4
ECON324 Kamu Maliyesi ve Maliye Politikası 3 0 3 6
Toplam 12 0 12 22

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ECON422 Uluslararası Politik İktisat 3 0 3 6
ECON407 İktisat Semineri 3 0 3 7
ECON401 Türkiye Ekonomisi 3 0 3 7
Toplam 9 0 9 20

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
Teknik Seçmeli 0 0 3 6
Toplam 0 0 3 6

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ECON405 Tarım Ekonomisi 3 0 3 6
ECON409 İktisadi Büyüme 3 0 3 6
ECON412 Kalkınma İktisadı 3 0 3 6
ECON414 Çalışma Ekonomisi 3 0 3 6
ECON424 Oyun Teorisi 3 0 3 6
ECON426 Finansal Ekonomi 3 0 3 6
ECON427 Kurumsal İktisat 3 0 3 6
ECON429 İktisatta Pratik Eğitim I 3 0 3 6
ECON430 İktisatta Pratik Eğitim II 3 0 3 6
ECON440 Rekabet İktisadı 3 0 3 6
ECON442 Yenilik İktisadı 3 0 3 6
ECON443 Girişimcilik 3 0 3 6
ECON444 Bilim ve Teknoloji Politikaları 3 0 3 6
ECON441 İnovasyon ve Etik 3 0 3 6
ECON419 Küreselleşme ve Bölgeselleşme 3 0 3 6
Toplam 45 0 45 90