AKTS - İktisat Tarihi

İktisat Tarihi (ECON315(ECON125)) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İktisat Tarihi ECON315(ECON125) 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Gürsan Şenalp
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Endüstri Devrimini hazırlayan koşullar, sanayi üterimiyle ortaya çıkan yeni ekonomik düzenin temel çizgileri, gelişme ritmi ve insanlık tarihinin en köklü dönüşümünün irdelenmesi. Feodal ekonominin sanayi üretimi temelli kapitalizme dönüşümünde geçirilen evreler. Dersin temel yaklaşımı Kapitalist Dünya sisteminin oluşumunun tartışılması oluşturur.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Analitik yöntemleri kullanarak feudal ekonomiden sanayi üretimine geçiş dönemini anlamak, yorumlamak ve günümüzle ilişkilendirmek
  • Ekonomik sistemlerin karşılaştırmalı analizi
  • Günümüzü anlayıp değerlendirmeye yardımcı olacak biçimde sanayi üretimi ve capitalist ekonomik sisteme geçiş evrelerini tartışmak
Dersin İçeriği Sanayi Devrimine yolaçan temel dinamikler

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Feodal Ekonomik Sistemin temel dinamikleri Özkan, 1-12
2 Endüstri üretiminin önkoşulları Özkan, 13-14
3 Hukuk Sistemi Özkan,15-17
4 Loncalar Özkan,17-19
5 Teknolojik Birikim Özkan,20-22
6 Emeğin dönüşümü Özkan,22-23
7 Arasınav
8 Girişimci Özkan,23
9 Sermaye Özkan,24-25
10 Pazar Özkan,26
11 1780-1840 arası Endüstri Devrimi Hobsbawm
12 Endüstri Devriminin insani sonuçları Hobsbawm
13 1750-1850 Tarım Hobsbawm,
14 Sanayileşmenin ikinci evresi Hobsbawm,
15 1850-1914 Yaşam Düzeyi Hobsbawm
16 Final Exam

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Hobsbawm,Eric,(1999),Industry and Empire, Penguin Books, England. 1999
2. Özkan, Yılmaz, (2004), From Feudalism to Industrial Revolution, Lecture Notes,Atilim University, 2004
Diğer Kaynaklar 3. Cameron,Rondo,(1989), A Concise Economic History of the World, Oxford University Press, Oxford, 1989

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İktisadın temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerini edinmek X
2 Makro ekonomik çözümleme becerisi edinmek X
3 Mikro ekonomik çözümleme becerisi edinmek X
4 Yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde iktisat politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını anlamak X
5 Ekonomi ve ekonomiyle ilgili konularda farklı yaklaşımları öğrenmek X
6 Ekonomik çözümlemelerde nitel ve nicel araştırma tekniklerini öğrenmek X
7 Modern yazılım, donanım ve/veya diğer teknolojik araçları kullanma becerisini geliştirmek X
8 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması becerisini geliştirmek X
9 Eleştirel çözümleme, tartışma ve/veya yaşam boyu öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirli olmaya katkıda bulunmak X
10 Çalışma ahlakı ve toplumsal sorumluluk duygusunu geliştirmek X
11 İletişim becerisini geliştirmek X
12 Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinde bilgi ve becerileri etkin bir biçimde uygulama yetisini geliştirmek: İktisat politikası, kamu politikası, uluslararası iktisadi ilişkiler, endüstriyel ilişkiler, parasal ve finansal ilişkiler X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 129