ECTS - - İngilizce İktisat Lisans Programı (2014-2015)

1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CMPE105 Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş - - - - - - - - - - - -
ECON101 İktisada Giriş I 5 - 5 2 3 4 2 - 4 3 - 4
ENG101 Akademik İngilizce I - - - - - - - - - - - -
HIST101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I - - - - - - - - - - - -
MATH101 Analize Giriş - - - - - - - - - - - -
SOC101 Sosyolojiye Giriş - - - - - - - - - - - -

2. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ECON102 İktisada Giriş II 5 5 - 2 3 4 2 - 4 3 - 4
LAW111 Hukuka Giriş - - - - - - - - - - - -
HIST102 Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi II - - - - - - - - - - - -
ENG102 Akademik İngilizce II - - - - - - - - - - - -
MATH102 İşletme ve Ekonomi Öğrencileri için Analiz - - - - - - - - - - - -
HIST204 Uygarlık Tarihi 5 5 5 4 5 4 3 3 5 4 2 5

3. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ECON207 Makro İktisat Teorisi I 5 5 - 4 4 2 - - 4 3 1 4
ECON209 Mikro İktisat Teorisi I 5 1 5 4 4 5 1 4 5 5 1 3
ECON213 Matematiksel İktisat 4 3 3 - - 5 - - 3 3 2 1
ENG201 Akademik İngilizce III - - - - - - - - - - - -
MGMT203 Muhasebe İlkeleri I - - - - - - - - - - - -
MATH291 Olasılık ve İstatistiğe Giriş I - - - - - - - - - - - -

4. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ECON206 Araştırma Yöntemleri 5 - - - 4 5 - 4 5 5 4 -
ECON208 Makro İktisat Teorisi II 5 5 3 5 4 2 1 - 5 4 1 4
ECON210 Mikro İktisat Teorisi II 5 1 5 4 4 5 1 4 5 5 1 3
ENG202 Akademik İngilizce IV - - - - - - - - - - - -
MGMT204 Muhasebe İlkeleri II - - - - - - - - - - - -
MATH292 Olasılık ve İstatistiğe Giriş II - - - - - - - - - - - -

5. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ECON301 Ekonometri I 3 4 4 3 2 5 5 3 3 3 2 3
ECON303 Para Teorisi ve Politikası 5 5 2 5 4 4 2 2 5 3 1 5
ECON313 Uluslararası İktisat I 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 1 5
ECON309 Piyasalar ve Ekonomik Göstergeler 5 5 4 2 3 4 2 - 4 3 - 4
ECON315(ECON125) İktisat Tarihi 5 5 5 4 4 5 3 3 5 4 2 5

6. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ECON302 Ekonometri II 3 4 4 3 2 5 5 3 3 3 2 3
ECON314 Uluslar arası İktisat II 4 5 - 5 4 2 - - 4 3 2 4
ECON316 İktisadi Düşünceler Tarihi 5 5 5 4 5 4 3 3 5 4 2 5
ECON324 Kamu Maliyesi ve Maliye Politikası 5 5 5 4 5 4 4 3 3 5 4 1

7. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ECON422 Uluslararası Politik İktisat 3 4 - 4 5 - - 3 5 - - 5
ECON407 İktisat Semineri 4 5 4 5 - 5 4 4 5 5 5 5
ECON401 Türkiye Ekonomisi 3 3 2 5 2 - 1 3 5 3 3 5

8. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Teknik Seçmeli - - - - - - - - - - - -

Seçmeli Dersler

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ECON405 Tarım Ekonomisi 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4
ECON409 İktisadi Büyüme - - - - - - - - - - - -
ECON412 Kalkınma İktisadı - - - - - - - - - - - -
ECON414 Çalışma Ekonomisi 5 3 5 5 4 3 2 3 5 3 3 5
ECON424 Oyun Teorisi - - - - - - - - - - - -
ECON426 Finansal Ekonomi - - - - - - - - - - - -
ECON427 Kurumsal İktisat - - - - - - - - - - - -
ECON429 İktisatta Pratik Eğitim I - - - - - - - - - - - -
ECON430 İktisatta Pratik Eğitim II - - - - - - - - - - - -
ECON440 Rekabet İktisadı 5 - 5 5 3 4 - - 4 3 - 5
ECON442 Yenilik İktisadı 3 3 - 5 5 1 - 5 5 - 5 5
ECON443 Girişimcilik 3 1 3 4 1 1 5 5 - 4 5 1
ECON444 Bilim ve Teknoloji Politikaları 2 3 3 5 2 2 - 5 5 - 5 5
ECON441 İnovasyon ve Etik 3 1 1 1 5 1 4 5 5 5 5 -
ECON419 Küreselleşme ve Bölgeselleşme - - - - - - - - - - - -