AKTS - Girişimcilik

Girişimcilik (ECON443) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Girişimcilik ECON443 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Deney, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Rol Oynama/Dramatize Etme, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Dr. Öğr. Üyesi
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu derste girişimcilik kavramı, girişimcilerin karakteristik özellikleri, iş fikri ve strateji, iş modeli, iş fikrini çevreleyen koşulların analizi, ve girişimcinin iş fikrini fikir aşamasından gerçek bir firma aşamasına kadar götürürken yaşayacağı basamakları tanıtmak amaçlanmaktadır. Öğrencilere girişimcilik sürecinde ihtiyaç duyacakları becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir. Öğrencilerin 3-4 kişilik takımlar halinde sömestr boyunca bir proje üzerinde çalışmaları beklenmektedir. Multi-disipliner bir ortamda farklı fakültelerden öğrencilerin katılımı ile bir iş fikrini alıp iş modeli ve iş planı ile somutlaştırmaları beklenmektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci herkeste bir miktar girişimcilik potansiyeli olduğunu fakat girişimci olmak için bilinçli bir karar vermek ve yaşam biçimi seçmek gerektiğini belirtebilir
  • Öğrenci mucitlik ile girişimcilik arasındaki farkı belirtebilir.
  • Öğrenci takım halinde çalışabilir
  • Öğrenci bir iş fikrini iş planına götürme aşamalarını takip edebilir.
Dersin İçeriği Girişimciliğin önemi, doğası, geçmişi, girişimci bakış açısı ve içgirişimci yaklaşımı, inovatif süreçler, iş fikri, iş kurarkenki opsiyonlar, pazarlama, finansal planlama, yeni kurulan şirket stratejileri ve yatırımcılara yaklaşım.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Girişimciliğin Temelleri Scarborough bölüm 1
2 Girişimcilik özellikleri, fikirden gerçeğe Scarborough, bölüm 2
3 İş planının öğeleri Scarborough bölüm 3
4 Fizibilite Analizi ve İş planı Scarborough bölüm 4
5 Hukuki türleri bakımından işletmeler Haliloğlu Müftüoğlu, bölüm 6
6 BAşarılı bir PAzarlama Planı Scarborough bölüm 5
7 Arasınav
8 Hedef müşteri, persona tanımı, ürün ve hizmet spesifikasyonu Scarborough bölüm 6
9 Fiyatlanadırma stratejileri Scarborough, bölüm 7
10 Üretim ve Operasyon planlama Scarborough bölüm 8
11 Makine ve ekipman ihtiyaçları, kapasite planlama Scarborough bölüm 9
12 Atölpye çalışmaları KOSGEB iş planının ilgili kısımlarının doldurulması
13 Atölye çalışmaları KOSGEB iş planının ilgili kısımlarının doldurulması
14 Atölye çalışmaları KOSGEB iş planının ilgili kısımlarının doldurulması
15 Atölye çalışmaları KOSGEB iş planının ilgili kısımlarının doldurulması
16 Final sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management, Norman M. Scarborough, 6th edition, Pearson, 2011, New Jersey.
Diğer Kaynaklar 2. NasılGirişimciOlunur?”, Prof. Dr. Tamer Müftüoğlu, NeclaHaliloğlu, TurhanKitabevi, 2. baskı 2011, Ankara

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 10
Projeler 1 40
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 10
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İktisadın temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerini edinmek X
2 Makro ekonomik çözümleme becerisi edinmek X
3 Mikro ekonomik çözümleme becerisi edinmek X
4 Yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde iktisat politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını anlamak X
5 Ekonomi ve ekonomiyle ilgili konularda farklı yaklaşımları öğrenmek X
6 Ekonomik çözümlemelerde nitel ve nicel araştırma tekniklerini öğrenmek X
7 Modern yazılım, donanım ve/veya diğer teknolojik araçları kullanma becerisini geliştirmek X
8 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması becerisini geliştirmek X
9 Eleştirel çözümleme, tartışma ve/veya yaşam boyu öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirli olmaya katkıda bulunmak
10 Çalışma ahlakı ve toplumsal sorumluluk duygusunu geliştirmek X
11 İletişim becerisini geliştirmek X
12 Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinde bilgi ve becerileri etkin bir biçimde uygulama yetisini geliştirmek: İktisat politikası, kamu politikası, uluslararası iktisadi ilişkiler, endüstriyel ilişkiler, parasal ve finansal ilişkiler X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 56 56
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Toplam İş Yükü 140