ECTS - - İngilizce İktisat Lisans Programı (2014-2015)

İktisat Bölümü’nün mezunlarının iyi bir teorik ve pratik donanımla mezun olarak özel ve kamu kesimi sınavlarında başarılı olmaları, akademisyen olmak isteyenlerin ise bu kariyere iyi bir temelle hazırlanmaları bölümün hedefleri arasındadır. Bölüm sadece teorik bilgilerle değil, ifade yeteneği, çok yönlülük, analitik ve eleştirel düşünme yeteneği, yaratıcılık, araştırıcılık, girişimcilik ruhu, sorumluluk alabilme, takım çalışmasına uyumluluk, çağdaş teknolojileri kullanabilme gibi becerilerle donanmış mezunlar yetiştirmektedir.

ATILIM İKTİSAT MEZUNLARININ ÇALIŞTIKLARI KURUMLARIN BAZILARI 
. Hazine Müsteşarlığı 
. İş Bankası Teftiş Kurulu 
. Akademisyenler 
. Çeşitli bakanlıklar ve kamu kurumları 
. Çeşitli bankalar ve finans kurumları 
. Savunma Sanayi (Aselsan, TAI)