AKTSMuhasebe İlkeleri I

Muhasebe İlkeleri I (MGMT203) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Muhasebe İlkeleri I MGMT203 3. Dönem 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Burcu Dinçergök
Course Assistants
Dersin Amacı Muhasebenin genel niteliğini, kapsamını, ilkelerini, kavramlarını, muhasebe sisteminin unsurlarını ve dönem içi işlemler ağırlıklı olmak üzere işleyişini öğretmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mali nitelikteki işlem ve olayları tanımlama
  • Mali nitelikteki işlem ve olayları para ile ifade etme
  • Para ile ifade edilen mali nitelikteki işlem ve olayları kaydetme ve sınıflandırma
  • Para ile ifade edilen mali nitelikteki işlem ve olayları özetleme ve temel finansal tabloları (Bilanço ve gelir tablosu- basit formda ) düzenleme
  • Mizanları düzenleyebilme
  • Temel finansal tabloları yorumlayabilme
  • Muhasebe temel kavramlarını yorumlayabilme
Dersin İçeriği Bu derste, muhasebenin temel kavramları, finansal tabloların yapısı, hesap sınıflandırmaları, muhasebe defterleri, dönem içi muhasebe kayıtları, mizan çıkarma, basit envanter ve kapanış kayıtları ve bilanço ve gelir tablosu düzenleme esasları üzerinde durulmaktadır.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Muhasebe Perspektifi Ders Kitabı, ss. 1-23
2 Bilanço ve Muhasebenin Temel İlkeleri Ders kitabı, ss. 25-33
3 Ticari İşlemlerin Analizi ve Çift Taraflı Kayıt Esası Ders Kitabı, ss. 36-52
4 Gelir Tablosu ve İlgili Muhasebe Temel Kavramları Ders Kitabı, ss. 55-66
5 Muhasebe Döngüsü Ders Kitabı, ss. 66-87
6 Muhasebe Döngüsünün Tamamlanması Ders Kitabı,ss. 89-103
7 Muhasebe Döngüsünün Tamamlanması Ders Kitabı, ss. 103-112
8 Ara Sınav
9 Ticari Mal İşlemleri Ders Kitabı, ss. 127-139
10 Ticari Mal İşlemleri Ders Kitabı, ss. 145-166
11 Stoklar Ders Kitabı, ss. 169-186
12 Stoklar Ders Kitabı, ss. 187-199
13 Finansal tablolar Ders Kitabı,ss. 201-228
14 Finansal Tablolar Ders Kitabı,ss 228-247.
15 Örnek Sorular
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Muğan, C. Ş., Akman, N., (2007) Principles of Accounting , 3 rd edition, Gazi Kitapevi, Sevilengül, O. (2008) Genel Muhasebe, 14. baskı, Gazi Kitabevi

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 14 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 21 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İktisadın temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerini edinmek
2 Makro ekonomik çözümleme becerisi edinmek
3 Mikro ekonomik çözümleme becerisi edinmek
4 Yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde iktisat politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını anlamak
5 Ekonomi ve ekonomiyle ilgili konularda farklı yaklaşımları öğrenmek
6 Ekonomik çözümlemelerde nitel ve nicel araştırma tekniklerini öğrenmek
7 Modern yazılım, donanım ve/veya diğer teknolojik araçları kullanma becerisini geliştirmek
8 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması becerisini geliştirmek
9 Eleştirel çözümleme, tartışma ve/veya yaşam boyu öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirli olmaya katkıda bulunmak
10 Çalışma ahlakı ve toplumsal sorumluluk duygusunu geliştirmek
11 İletişim becerisini geliştirmek
12 Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinde bilgi ve becerileri etkin bir biçimde uygulama yetisini geliştirmek: İktisat politikası, kamu politikası, uluslararası iktisadi ilişkiler, endüstriyel ilişkiler, parasal ve finansal ilişkiler

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 6 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 94