AKTS - Bilim ve Teknoloji Politikaları

Bilim ve Teknoloji Politikaları (ECON444) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilim ve Teknoloji Politikaları ECON444 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Elif Kalaycı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu derste amaç bilimsel ve teknolojik çalışmaların birbirlerine nasıl bağlı olduğunu ve bu çalışmalar sonucu ekonomik büyümenin ve kalkınmanın nasıl gerçekleştiğini irdelemektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci bilimin, teknolojinin ve inovasyonun ekonomik büyümedeki rolünü açıklayabilmelidir.
  • Ekonomideki farklı kurumları bilim, teknoloji ve inovasyonla ilişkilendirebilmelidir.
  • Araştırma geliştirmeye dayalı ekonomik büyümeyi tetikleyecek kamu destek mekanizmalarını açıklayabilmelidir.
  • Farklı teknoloji transferi mekanizmalarını ve içselleştirme yöntemlerini açıklayabilmelidir.
Dersin İçeriği Bilim teknoloji ve inovasyon politikalarının ekonomik kalkınma ile ilişkisi; arz ve talep taraflı yaklaşımlar, dengeli yaklaşımlar; ulusal seviyedeki bilim, teknoloji ve inovasyon kurumları, kamu destek mekanizmaları, teknoloji transfer opsiyonları, doğrudan yabancı yatırım kanalları ve Türkiye ve Şili karşılaştırması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilim, Teknoloji ve İcat nedir, iktisat teorisi ve bilim ve teknoloji politika ilişkisi Turkcan, E , Teknoloji, İcat ve YEnilikler, birinci bölüm
2 Teknolojik ilerlemenin tarihi Turkcan, E. İcadın Anonim Döneminden Kişisel Mucitler Dönemine , ikinci bölüm
3 İngiliz sanayi devrimi, ve bilim ve teknoloji ilişkileri Turkcan, E.Kişisel Mucitler Döneminin Üst Noktası, üçüncü bölüm
4 Yatırım malları sektörü, tarım tezgahları, uzun dalgalar ve paradigm değişimleri Turkcan, E.Sanayi Devrimi’nin Sonucu: İcadın Kolleftif-Organize Dönemi: dördüncü bölüm
5 20. yüzyılda bilim ve teknoloji politikası, ulusal yenilik sistemleri Turkcan, E. ,Dünyada Bilim ve TEknoloji Politikalarının Doğuşu ve Gelişimi, beşinci bölüm
6 Türkiye’de bilim ve teknolojinin gelişimi Turkcan, E. Türkiye’nin 20.yyın ilk yarısındaki tekno ekonomik gelişmesi, dokuzuncu bölüm ss. 403-422
7 Türkiye’de bilim ve teknolojinin gelişimi I Turkcan, E. Türkiye’nin 20.yyın ilk yarısındaki tekno ekonomik gelişmesi, dokuzuncu bölüm ss. 403-422
8 Türkiye’de bilim ve teknolojinin gelişimi II Turkcan, E. Cumhuriyet’in ilk yılları ve Devletçilik dönemi, ss. 427-459
9 Türkiye’de bilim ve teknolojinin gelişimi III Turkcan, E., İkinci Dünya savaşı sonrası, ss. 460-489, dokuzuncu bölüm
10 Arasınav
11 Türkiye’de Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu’nun Kuruluşu ve Örgütsel Gelişmesi 1963-2005 Turkcan, E. Tübitak’ın kurulması, onuncu bölüm, ss.495-513,onuncu bölüm
12 Tübitak’ın Bilim Politikası İşlevi ve Mekanizmaları Turkcan, E. Tübitak’ın İşlevsel Gelişmesi ve Bilim Politikası, ss.587-602, onbirinci bölüm

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Crespi, G. and Dutrenit, G. (2014) Science, Technology and Innovation Policies for Development, London, Springer.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 15
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İktisadın temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerini edinmek X
2 Makro ekonomik çözümleme becerisi edinmek X
3 Mikro ekonomik çözümleme becerisi edinmek X
4 Yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde iktisat politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını anlamak X
5 Ekonomi ve ekonomiyle ilgili konularda farklı yaklaşımları öğrenmek X
6 Ekonomik çözümlemelerde nitel ve nicel araştırma tekniklerini öğrenmek X
7 Modern yazılım, donanım ve/veya diğer teknolojik araçları kullanma becerisini geliştirmek
8 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması becerisini geliştirmek X
9 Eleştirel çözümleme, tartışma ve/veya yaşam boyu öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirli olmaya katkıda bulunmak X
10 Çalışma ahlakı ve toplumsal sorumluluk duygusunu geliştirmek
11 İletişim becerisini geliştirmek X
12 Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinde bilgi ve becerileri etkin bir biçimde uygulama yetisini geliştirmek: İktisat politikası, kamu politikası, uluslararası iktisadi ilişkiler, endüstriyel ilişkiler, parasal ve finansal ilişkiler X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 6 96
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 149