AKTS - Para Teorisi ve Politikası

Para Teorisi ve Politikası (ECON303) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Para Teorisi ve Politikası ECON303 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Esra ŞENGÖR ŞENALP
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı para ve finans piyasalarını anlamak ve çeşitli ülkelerdeki para politikası uygulamalarını incelemektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Finansal sistemlerin ekonomide neden bir kilit role sahip olduğunu ve nasıl işlediği hakkında temel bilgi edinmek
  • Para politikasının amaçlarını ve araçlarını öğrenmek ve sınırlarını çizmek
  • Para politikasına ilişkin değişik bakış açılarını değerlendirmek
  • Ekonomik modellerin kullanımı ve uygulamasıyle ilgili deneyim kazanmak
Dersin İçeriği Para ve kredi sistemleri, faiz hareketleri, finansal sistemler, para arzı ve para talebi, para teorilerinin karşılaştırılması, para politikası araçlarıyla ekonomik istikrarın sağlanması, para teorisinde güncel yaklaşımlar, enflasyon hedeflemesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Para, Bankacılık ve Finans Piyasalarını neden Çalışmalıyız? Finans Piyasasına Genel Bakış Mishkin, Bölüm 1-2.
2 Paranın Tanımı Faiz Oranlarını Anlamak Mishkin, Bölüm 3-4.
3 Faiz Hareketleri; Faiz Oranlarında Risk Mishkin, Bölüm 5-6.
4 Finansal Yapının Ekonomik Analizi; Bankacılık ve Finansal Kurumların İdaresi Mishkin, Bölüm 8-9.
5 Bankacılık Endüstrisi: Yapısı ve Rekabet; Banka Düzenlemelerinin Ekonomik Analizi Mishkin, Bölüm 10-11.
6 Merkez Bankalarının Yapısı; Mevduat Yaratılması ve Para Arzı Süreci Mishkin, Bölüm 12-13
7 Arasınav
8 Para Arzını Belirleyen Faktörler; Para Politikası Araçları; Para Politikasının İdaresi: Amaçlar ve Hedefler Mishkin, Bölüm 14-15-16
9 Döviz Piyasası; Uluslararası Finans Sistemi Mishkin, Bölüm 17-18
10 Para Talebi; ISLM Modeli Mishkin, Bölüm 19-20
11 ISLM Modelinde Para ve Maliye Politikası Mishkin, Bölüm 21
12 Toplam Talep ve Toplam Arz Analizi Mishkin, Bölüm 22
13 Para Politikasında Aktarma Mekanizmaları Mishkin, Bölüm 23
14 Para ve Enflasyon Mishkin, Bölüm 24
15 Genel Değerlendirme
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Mishkin, Frederic S. (2007) The Economics of Money, Banking and Financial Markets, 8th International Edition, Boston: Addison-Wesley.
Diğer Kaynaklar 2. Aren, Sadun (2007) 100 Soruda Para ve Para Politikası, İmge Kitabevi.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İktisadın temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerini edinmek X
2 Makro ekonomik çözümleme becerisi edinmek X
3 Mikro ekonomik çözümleme becerisi edinmek X
4 Yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde iktisat politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını anlamak X
5 Ekonomi ve ekonomiyle ilgili konularda farklı yaklaşımları öğrenmek X
6 Ekonomik çözümlemelerde nitel ve nicel araştırma tekniklerini öğrenmek X
7 Modern yazılım, donanım ve/veya diğer teknolojik araçları kullanma becerisini geliştirmek X
8 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması becerisini geliştirmek X
9 Eleştirel çözümleme, tartışma ve/veya yaşam boyu öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirli olmaya katkıda bulunmak X
10 Çalışma ahlakı ve toplumsal sorumluluk duygusunu geliştirmek X
11 İletişim becerisini geliştirmek X
12 Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinde bilgi ve becerileri etkin bir biçimde uygulama yetisini geliştirmek: İktisat politikası, kamu politikası, uluslararası iktisadi ilişkiler, endüstriyel ilişkiler, parasal ve finansal ilişkiler X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 6 96
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 5 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Toplam İş Yükü 158