AKTS - Muhasebe İlkeleri II

Muhasebe İlkeleri II (MGMT204) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Muhasebe İlkeleri II MGMT204 4. Dönem 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi Burcu Dinçergök
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrenciler bu dersin sonunda ay/yıl sonu muhasebe işlemlerinin günlük defter ve büyük defter kayıtlarını yapabileceklerdir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sayım ve değerleme işlemlerini yaptıktan sonra yıl sonundaki işlemlerle ilgili günlük defter ve büyük defter kayıtlarını yapabilmek.
  • Bilançodaki hesapların işleyişini ayrıntılı olarak kavrayabilmek
  • Ayrıntılı bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tablosu hazırlayabilmek.
  • Muhasebe kayıtlama sürecinin ardında yatan ilkelerin ve kavramların farkına varmak.
  • Yanlış kayıtları fark etme ve bunları düzeltmek.
  • Varlıklara ilişkin değerleme yöntemlerini kavramak
  • Nakit akım tablosunu yorumlayabilmek
Dersin İçeriği Varlık ve kaynakları sayma ve değerleme, yıl sonu kayıtları, hatalı kayıtlar, mizan, ayrıntılı finansal tablolar

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dönen Varlıklar- Nakit ve Nakit Benzerleri Ders Kitabı, pp. 249-251
2 Dönen Varlıklar-Alacaklar Ders Kitabı, pp. 254-264
3 Dönen Varlıklar-Alacak Senetleri ve diğer dönen varlıklar-sorular Ders Kitabı, pp. 268-283
4 Yatırımlar-Kısa Vadeli Ders Kitabı, pp. 311-320
5 Yatırımlar-Uzun vadeli Ders Kitabı, pp. 324-329
6 Maddi Duran Varlıklar Ders Kitabı, pp. 344-355
7 Maddi Duran Varlıklar Ders Kitabı, ss. 355-374
8 Ara Sınav
9 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Ders Kitabı, pp. 283-290
10 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Ders Kitabı, pp. 291-299
11 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Ders Kitabı, pp. 389-398
12 Uzun vadeli yabancı kaynaklar Ders Kitabı, pp. 398-419
13 Özkaynaklar Ders Kitabı, pp. 431-449.
14 Özkaynaklar Ders Kitabı, pp. 454-468
15 Nakit Akım Tablosu Ders Kitabı, pp. 471-495
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Muğan, C. Ş., Akman, N., (2007) Principles of Accounting , 3 rd edition,

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İktisadın temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerini edinmek
2 Makro ekonomik çözümleme becerisi edinmek
3 Mikro ekonomik çözümleme becerisi edinmek
4 Yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde iktisat politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını anlamak
5 Ekonomi ve ekonomiyle ilgili konularda farklı yaklaşımları öğrenmek
6 Ekonomik çözümlemelerde nitel ve nicel araştırma tekniklerini öğrenmek
7 Modern yazılım, donanım ve/veya diğer teknolojik araçları kullanma becerisini geliştirmek
8 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması becerisini geliştirmek
9 Eleştirel çözümleme, tartışma ve/veya yaşam boyu öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirli olmaya katkıda bulunmak
10 Çalışma ahlakı ve toplumsal sorumluluk duygusunu geliştirmek
11 İletişim becerisini geliştirmek
12 Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinde bilgi ve becerileri etkin bir biçimde uygulama yetisini geliştirmek: İktisat politikası, kamu politikası, uluslararası iktisadi ilişkiler, endüstriyel ilişkiler, parasal ve finansal ilişkiler

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 10 50
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 138