AKTS - Oyun Teorisi

Oyun Teorisi (ECON424) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Oyun Teorisi ECON424 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Tolga Omay
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı 1. Ortak çıkarı olan ya da çıkar çatışması içindeki tarafların stratejik davranışlarını incelemek 2. Öğrencileri, stratejik durumları analiz edecek ve modelleyecek bilgilerle donatmak 3. Öğrencilerin oyunları kurmalarını ve çözmelerini sağlamak
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrencilere, kazanımlarını maksimize etmeye çalışan insanlar veya kurumlar arasındaki stratejik ilişkileri anlayacak oyun teorisi donanımını sağlamak.
  • Oyunları modelleyip çözme becerisi vermek
Dersin İçeriği Oyunun unsurları, sıralı oyunlar, eşanlı oyunlar, sıralı ve eşanlı oyunların birleştirilmesi ve karma stratejiler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı, Oyun teorisinin genel prensipleri Dixit and Skeath, ss. 3-14
2 Stratejik oyunları nasıl düşünmeliyiz? Dixit and Skeath, ss. 17-38
3 Sıralı oyunlar, I Dixit and Skeath, ss. 45-60
4 Sıralı oyunlar, II Dixit and Skeath, ss. 60-72.
5 Eşanlı oyunlar, Kesikli Stratejiler I Dixit and Skeath, ss. 83-100.
6 Eşanlı oyunlar, Kesikli Stratejiler II Dixit and Skeath, ss. 100-113
7 Eşanlı oyunlar, Sürekli Stratejiler I Dixit and Skeath, ss. 123-135.
8 Eşanlı oyunlar, Sürekli Stratejiler II Dixit and Skeath, ss. 135-151
9 Ara Sınav
10 Eşanlı ve sıralı oyunları birleştirmek Dixit and Skeath, ss. 156-176
11 Karma stratejiler, sıfır toplamlı oyunlar I Dixit and Skeath, ss. 185-200.
12 Karma stratejiler, sıfır toplamlı oyunlar II Dixit and Skeath, pp. 200-216.
13 Karma stratejiler, sıfır toplamlı olmayan oyunlar I Dixit and Skeath ss. 233-244
14 Karma stratejiler, sıfır toplamlı olmayan oyunlar II Dixit and Skeath ss. 244-257
15 Tekrar eden oyunlar Dixit and Skeath, ss. 345-372
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Microeconomic Theory: An Integrated Approach; Stephen Mathis and Janet Koscianski; Prentice Hall; New Jersey; 2002.
Diğer Kaynaklar 2. Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions, Walter Nicholson , 9th Edition, Thomson Learning, Australia et. al.,2004.
3. Intermediate Microeconomics, Hal R. Varian, 5th Edition, W. W. Norton  Company, New York and London, 2005.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 95
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İktisadın temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerini edinmek
2 Makro ekonomik çözümleme becerisi edinmek
3 Mikro ekonomik çözümleme becerisi edinmek
4 Yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde iktisat politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını anlamak
5 Ekonomi ve ekonomiyle ilgili konularda farklı yaklaşımları öğrenmek
6 Ekonomik çözümlemelerde nitel ve nicel araştırma tekniklerini öğrenmek
7 Modern yazılım, donanım ve/veya diğer teknolojik araçları kullanma becerisini geliştirmek
8 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması becerisini geliştirmek
9 Eleştirel çözümleme, tartışma ve/veya yaşam boyu öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirli olmaya katkıda bulunmak
10 Çalışma ahlakı ve toplumsal sorumluluk duygusunu geliştirmek
11 İletişim becerisini geliştirmek
12 Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinde bilgi ve becerileri etkin bir biçimde uygulama yetisini geliştirmek: İktisat politikası, kamu politikası, uluslararası iktisadi ilişkiler, endüstriyel ilişkiler, parasal ve finansal ilişkiler

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 6 96
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Toplam İş Yükü 148