AKTS - Uluslararası İktisat I

Uluslararası İktisat I (ECON313) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Uluslararası İktisat I ECON313 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Mehmet Fatih Ekinci
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı 1.Uluslararası İktisadın ana temalarını açıklamak; bu da esas itibarıyla uluslararası ticaretin teorik ve uygulamalı sorunlarını incelemeyi içerir. 2.Öğrencileri, modern uluslararası ticaret ortamındaki işletmelerin ve ekonominin karşılaştığı temel konular hakkında bilgi sahibi kılmak ve ekonomik analizi bu konulara uygulamada onlara yetkinlik kazandırmak
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslararası ticaretin ana temalarını öğrenmek
  • Gerekli analitik aletleri kullanarak uluslararası ticaret sorunlarını değerlendirip yorum yapmak
Dersin İçeriği İşgücü verimliliği ve karşılaştırmalı üstünlük: Ricardo modeli, karşılaştırmalı üstünlük ve gelir dağılımı, standart ticaret modeli, ölçek ekonomileri, eksik rekabet, uluslararası ticaret, uluslararası faktör hareketleri, ticaret politikasının araçları, ekonomi politiği, gelişmekte olan ülkelerde ticaret politikası, ticaret politikası tartışmaları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uluslararası İktisada Giriş Krugman and Obstfeld, p. 1-9
2 Dünya Ticareti Krugman and Obstfeld, p. 12-26
3 Ricardo Modeli I Krugman and Obstfeld, p. 27-40
4 Ricardo Modeli II Krugman and Obstfeld, p. 40-53
5 Kaynaklar, Karşılaştırmalı Üstünlük, Gelir Dağılımı I Krugman and Obstfeld, p. 54-70
6 Kaynaklar, Karşılaştırmalı Üstünlük, Gelir Dağılımı II Krugman and Obstfeld, p. 70-87
7 Standart Ticaret Modeli Krugman and Obstfeld, p. 88-113
8 Arasınav
9 Ölçek Ekonomisi, Aksak Rekabet ve Uluslararası Ticaret I Krugman and Obstfeld, p. 114-130
10 Ölçek Ekonomisi, Aksak Rekabet ve Uluslararası Ticaret II Krugman and Obstfeld, p. 130-152
11 Uluslararası Faktör Hareketleri Krugman and Obstfeld, p. 153-179
12 Ticaret Politikası Enstrümanları Krugman and Obstfeld, p. 182-211
13 Ticaret Politikasının Politik Ekonomiği Krugman and Obstfeld, p. 213-249
14 Gelişmekte olan Ekonomilerde Ticaret Politikası Krugman and Obstfeld, p. 250-265
15 Ticaret Politikasındaki İhtilaflar Krugman and Obstfeld, p. 266-286
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. International Economics: Theory and Policy (8th Edition); Paul R. Krugman and Maurice Obstfeld; Pearson, Edison-Wesley, Boston et. al. ; 2009.
2. International Economics: Dennis R. Appleyard and Alfred J. Field, Jr.; Irwin McGraw-Hill; Boston et al; 1998.
3. Uluslararası İktisat: Teori, Politika ve Uygulama; Prof. Dr. Halil Seyidoğlu; Güzem Can Yayınları; İstanbul, 2007.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 15
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 8 10
Sunum - -
Projeler 1 15
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 20
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 13 90
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İktisadın temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerini edinmek X
2 Makro ekonomik çözümleme becerisi edinmek X
3 Mikro ekonomik çözümleme becerisi edinmek X
4 Yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde iktisat politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını anlamak X
5 Ekonomi ve ekonomiyle ilgili konularda farklı yaklaşımları öğrenmek X
6 Ekonomik çözümlemelerde nitel ve nicel araştırma tekniklerini öğrenmek X
7 Modern yazılım, donanım ve/veya diğer teknolojik araçları kullanma becerisini geliştirmek X
8 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması becerisini geliştirmek X
9 Eleştirel çözümleme, tartışma ve/veya yaşam boyu öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirli olmaya katkıda bulunmak X
10 Çalışma ahlakı ve toplumsal sorumluluk duygusunu geliştirmek X
11 İletişim becerisini geliştirmek X
12 Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinde bilgi ve becerileri etkin bir biçimde uygulama yetisini geliştirmek: İktisat politikası, kamu politikası, uluslararası iktisadi ilişkiler, endüstriyel ilişkiler, parasal ve finansal ilişkiler X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 1 3
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 134