AKTS - Tarım Ekonomisi

Tarım Ekonomisi (ECON405) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tarım Ekonomisi ECON405 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Dr. Öğr. Üyesi
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin ana amacı öğrencileri modern tarım iktisadının temel teorileri ile tanıştırmaktır. Ayrıca bu derste tarım iktisadının ve tarım politikalarının temel unsurlarını analiz etmeyi sağlayacak araçlar da ele alınacaktır. Bu amaçla 16. Yüzyıldan ( İngiltere’deki çitleme hareketleri) başlayarak 1990’lara ( Dünya Ticaret Örgütünün Kurulması) kadar olan süreç sınıf ve tarım ilişkileri bağlamında, multidisipliner bir biçimde incelenmektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tarım Ekonomisi kavramının öğrenilmesi.
  • Tarım politikaları arasındaki temel farklılıkları anlamak
  • Analiz yöntemlerini ögrenmek.
  • Analiz için temel araç ve modellerin öğrenilmesi.
  • Türk ve dünya tarımının temel problemlerini ve gelişmeleri açıklamak için temel model ve araçları kullanabilmek.
Dersin İçeriği Modern tarım iktisadının temel teorileri; tarım iktisadının ve tarım politikalarının temel unsurlarını analiz etme; 16. yüzyıldan (İngiltere?deki çitleme hareketleri) başlayarak 1990?lara (Dünya Ticaret Örgütünün kurulması) kadar olan süreç sınıf ve tarım ilişkileri, multidisipliner bir biçimde inceleme.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tarım Ekonomisinde Temel Kavramlar BOEHLJE Michael ve Otto DOERING; “Farm Policy in an Industrialized Agriculture” Journal of Agribusiness Vol.18, No.1 (2000) pp 53-60., GEHLHAR Mark ve REGMI Anita; Factors Shaping Global Food Markets. New Directions in Global Food Markets. USDA Agriculture Information Bulletin 2005, Number 794 pp. 5-17.
2 Tarım Ekonomisinde Temel Kavramlar EATON Charles ve Andrew W. SHEPHARD ; Contract Farming. Partnerships for Growth. FAO Agricultural Services Bulletin No.145 Rome, 2001., EDELMAN Paul R.; “Farm Characteristics of Contract Specialty Grain Producers” Journal of Sustainable Agriculture 2006, Vol.29, No.1 pp95-117
3 Tarım Ekonomisinde Temel Kavramlar FOSTER John Bellamy ve MAGDOFF Fred; “Liebig, Marx ve Toprak Verimliliğinin Tükenişi” Tarım Bolluk İçinde Yoksulluk (Çev.Arslan Başer Kafaoğlu). Analiz BasımYayın İstanbul, 2003.
4 Tarımsal Üretim ve Verimlilik Fonksiyonları Elisabeth Sadoulet and Alain de Janvry “Quantative Development Policy Analysis” Chapter 1 The Quantitative Analysis of Development Policy pp 1-30
5 Tarımsal Üretim ve Verimlilik Fonksiyonları Elisabeth Sadoulet and Alain de Janvry “Quantative Development Policy Analysis” Chapter 2 Demand Analysis pp 32-59
6 Tarımsal Üretim ve Verimlilik Fonksiyonları Elisabeth Sadoulet and Alain de Janvry “Quantative Development Policy Analysis” Chapter 3 The Profit Function Approach to Supply and Factor Demand pp 61-82
7 Tarımsal Üretim ve Verimlilik Fonksiyonları Elisabeth Sadoulet and Alain de Janvry “Quantative Development Policy Analysis” Chapter 4 Supply Response pp 84-110
8 Uruguay Turu Tarım Anlaşması BUREAU Jean-Christophe, Jean SEBASTIEN ve Alan MATTHEWS ; Concessions and Exemptions for Developing Countries in the Agricultural Negotiations: The Role of the Special and Differential Treatment. TRADEAG Working Papers, 6/2005
9 Arasınav
10 Uruguay Turu Tarım Anlaşması ERTUĞRUL Cemil; Tarımda Küreselleşme. Uruguay Görüşmeleri ve Sonrası.Odak Yayınevi Ankara, 2004.
11 Uruguay Turu Tarım Anlaşması FAO; FAO Papers on Selected Issues Relating to WTO Negotiations on Agriculture. FAO 2002, FAO; Agriculture, Trade and Food Security, Fao, Rome 2002
12 Türk Tarımı BAYENER Ahmet; Türkiye Tarımının Geleceği, Gelişmeler Işığında Beklentiler. 2008,
13 Türk Tarımı KAZGAN Gülten; Tarım ve Gelişme. Bilgi Üniversitesi Yayınları İstanbul, 2003.
14 IMF- Turkiye Stand By Anlaşmaları ve Dünya Bankası Tarım Reformu HAGGARD Stephan; “The Politics of Adjustment:Lessons from the IMF’s Extended Fund Facility” International Organization Vol.39 No.3 Summer 1985
15 IMF- Turkiye Stand By Anlaşmaları ve Dünya Bankası Tarım Reformu OYA, Carlos; “Kalkınmakta Olan Ülkelerde Çiftçilere Sopa ve Havuç:Kuramda ve Uygulamada Tarımsal Neoliberalizm” Neoliberalizm Muhalif Bir Seçki İçinde (Çev. Şeyda Başlı ve Tuncel Öncel) Haz. Alfredo Saad-Filho ve Deborah Johnston, Ankara, 2008.
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Elisabeth Sadoulet and Alain de Janvry “Quantative Development Policy Analysis” The John Hopkins University Press, London
Diğer Kaynaklar 2. BOEHLJE Michael ve Otto DOERING; “Farm Policy in an Industrialized Agriculture” Journal of Agribusiness Vol.18, No.1 (2000) pp 53-60
3. GEHLHAR Mark ve REGMI Anita; Factors Shaping Global Food Markets. New Directions in Global Food Markets. USDA Agriculture Information Bulletin 2005, Number 794 pp. 5-17
4. EATON Charles ve Andrew W. SHEPHARD ; Contract Farming. Partnerships for Growth. FAO Agricultural Services Bulletin No.145 Rome, 2001.
5. EDELMAN Paul R.; “Farm Characteristics of Contract Specialty Grain Producers” Journal of Sustainable Agriculture 2006, Vol.29, No.1 pp95-117

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler 1 50
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İktisadın temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerini edinmek X
2 Makro ekonomik çözümleme becerisi edinmek X
3 Mikro ekonomik çözümleme becerisi edinmek X
4 Yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde iktisat politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını anlamak X
5 Ekonomi ve ekonomiyle ilgili konularda farklı yaklaşımları öğrenmek X
6 Ekonomik çözümlemelerde nitel ve nicel araştırma tekniklerini öğrenmek X
7 Modern yazılım, donanım ve/veya diğer teknolojik araçları kullanma becerisini geliştirmek X
8 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması becerisini geliştirmek X
9 Eleştirel çözümleme, tartışma ve/veya yaşam boyu öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirli olmaya katkıda bulunmak X
10 Çalışma ahlakı ve toplumsal sorumluluk duygusunu geliştirmek X
11 İletişim becerisini geliştirmek X
12 Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinde bilgi ve becerileri etkin bir biçimde uygulama yetisini geliştirmek: İktisat politikası, kamu politikası, uluslararası iktisadi ilişkiler, endüstriyel ilişkiler, parasal ve finansal ilişkiler X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 6 96
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 152