AKTS - İktisadi Büyüme

İktisadi Büyüme (ECON409) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İktisadi Büyüme ECON409 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Dr. Öğr. Üyesi
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere ekonomik büyüme alanını tanıtmaktır.Ekonomik büyüme kavranımın ne olduğu ve nasıl ölçüldüğünü açıklamayı amaçlar. Ekonomik büyüme teorilerinine olduğunu açıklar. Önemli problemlerin ve bunların çözümlerine dair geliştirilmesi gereken politikaların ne olduğuna odaklanır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Büyüme kavramının ne olduğunu açıklayabilme
  • Farklı büyüme teorilerini açıklayabilme
  • Büyümenin ölçümü için kullanılan yöntemleri açıklayabilme
Dersin İçeriği Ekonomik büyümenin kaynakları, engelleri ve sınırları; geleneksel ve modern büyüme teorileri, Harrod Domar, neo klasik, içsel büyüme modelleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ekonomik büyüme ve ölçümü Jones chapter 1
2 Ekonomik büyümenin kaynakları Jones bölüm 2
3 Verimlilik, istikrarsızlık, ve büyüme (Türkiye tecrübesi) Jones bölüm 3
4 Büyüme dinamikleri hakkında başlıca konular Jones bölüm 4
5 Harrod Domar Modeli Jones bölüm 5
6 Solow (neoklasik) Model Jones bölüm 5
7 Basit Endojen büyüme modeli: AK modeli Jones bölüm 6
8 Arasınav
9 İçsel büyüme Modeli I( Bilgi) Jones bölüm 7
10 İçsel büyüme modeli (ARGE) Jones bölüm 8
11 İçsel Büyüme Modeli (Beşeri Sermaye) Jones bölüm 9
12 İçsel büyüme modeli (Altyapı) Jones bölüm 10
13 Kurumlar ve büyüme Jones bölüm 11
14 Ticaret ve Büyüme Jones bölüm 12
15 Genel Değerlendirme
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Jones, C. I. 1998. Introduction to Economic Growth. W. W. Norton.
Diğer Kaynaklar 2. Todaro, M. P. and Smith, S. P. 2012. Economic Development, 11th Edition, Addison-Wesley
3. İsmihan, M. and Metin-Özcan, K. 2009. “Productivity and Growth in an Unstable Emerging Market Economy: The Case of Turkey, 1960-2004”, Emerging Markets Finance and Trade, Vol. 45, No. 5, pp. 5-19.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 14 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 15
Sunum 5 20
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 26 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İktisadın temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerini edinmek
2 Makro ekonomik çözümleme becerisi edinmek
3 Mikro ekonomik çözümleme becerisi edinmek
4 Yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde iktisat politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını anlamak
5 Ekonomi ve ekonomiyle ilgili konularda farklı yaklaşımları öğrenmek
6 Ekonomik çözümlemelerde nitel ve nicel araştırma tekniklerini öğrenmek
7 Modern yazılım, donanım ve/veya diğer teknolojik araçları kullanma becerisini geliştirmek
8 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması becerisini geliştirmek
9 Eleştirel çözümleme, tartışma ve/veya yaşam boyu öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirli olmaya katkıda bulunmak
10 Çalışma ahlakı ve toplumsal sorumluluk duygusunu geliştirmek
11 İletişim becerisini geliştirmek
12 Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinde bilgi ve becerileri etkin bir biçimde uygulama yetisini geliştirmek: İktisat politikası, kamu politikası, uluslararası iktisadi ilişkiler, endüstriyel ilişkiler, parasal ve finansal ilişkiler

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 152