ECTS - Mütercim Tercümanlık

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan "Ders Öğretim Planı"nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt-Kabul, Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır (http://www.atilim.edu.tr/shares/atilim/files/yonetmelikler/pdf-au-yonetmelikler/Atılım%20Üniversitesi%20Öğrenci%20Kayıt-Kabul%20Önlisans%20ve%20Lisans%20Eğitim-Öğretim%20Sınav%20Yönetmeliği.pdf).