AKTSBüyük Veri Programlama

Büyük Veri Programlama (SE421) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Büyük Veri Programlama SE421 Seçmeli Dersler 2 2 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
CMPE438
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Teknik Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin amacı, MapReduce ve Spark ile büyük veri setlerini işleyecek yetenekte algoritmalarınr tasarımı ve gerçekleştirmesini öğretmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hadoop mimarisini tarif edebilmek.
  • HDFS’in temel işlemlerini açıklayabilmek
  • MapReduce uygulamaları geliştirmek
  • HDFS verisini Pig ve Hive ile ilişkisel bakış açısı ile tanımlayabilmek
  • Spark’ın ne olduğunu ve neden kullanıldığını açıklayabilmek
  • Resilient Distributed Datasets (RDD) işlemlerini kullanabilmek
  • Resilient Distributed Datasets (RDD) işlemlerini kullanabilmek
  • Apache Spark uygulamalarını uyarlamak ve çalıştırmak.
Dersin İçeriği Büyük Veri nedir? Büyük Verinin özellikleri. Ölçeklendirme. HDFS ve Hadoop ekosistemi. HDFS?in temelleri, MapReduce ve Hadoop öbeğir. Veri analizi ve sorgulamaları için MapReduce programları tasarımı. MapReduce tasarım desenleri. Temel Spark mimarisi. Genel Spark işlemleri. Resilient Distributed Datasets (RDD) işlemleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Büyük Veri ve Hadoop’a Giriş Bölüm 1
2 Bir Hadoop Öbeğinin yaratılması Bölüm 9
3 HDFS Bölüm 3
4 HDFS Bölüm 4
5 MapReduce Bölüm 2
6 MapReduce Bölüm 5
7 MapReduce Bölüm 6
8 MapReduce Bölüm 7-8
9 Hadoop’un yönetimi Bölüm 10
10 Pig Bölüm 11
11 Hive Bölüm 12
12 HBase Bölüm 13
13 Spark Programlama Diğer kaynaklar 2
14 Spark Programlama Diğer kaynaklar 2
15 Final Sınavı
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Hadoop: The Definitive Guide, Tom White, 3rd. Ed., O'Reilly Media, 2012
Diğer Kaynaklar 2. MapReduce Design Patterns: Building Effective Algorithms and Analytics for Hadoop and Other Systems, Donald Miner, Adam Shook, O'Reilly Media, November 2012
3. Learning Spark: Lightning-Fast Big Data Analysis, Holden Karau, Andy Konwinski, Patrick Wendell, Matei Zaharia, O'Reilly Media, January 2015

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 5 30
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve yazılım mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Yazılım mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya yazılım mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; yazılım mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Yazılım mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
12 Yazılım alternatiflerini irdeleyerek bilgisayar tabanlı sistemlerin modellenmesi ve tasarımında, algoritma prensiplerini, matematiksel temelleri ve bilgisayar bilimleri teorisini uygulama becerisi. X
13 Yazılım sistemlerinin analiz, tasarım, uygulama, doğrulama, geçerleme ve bakım süreçlerini uygulayarak geliştirilmesinde mühendislik yaklaşımlarını uygulama becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar 14 2 28
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 6 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 93