ECTS - - Yazılım Mühendisliği

Bölümümüz, yazılım yaşam süreci içinde mühendislik yaklaşımlarını kullanarak etkili çözümler üretebilecek nitelikli bireyler yetiştirme ve bilimsel çalışmalarla yazılım mühendisliğine yön verme misyonu ile 2005 yılında kurulmuştur. Eğitim dili İngilizcedir.

Yazılım Mühendisliği, ağırlıklı olarak yazılım alanında yazılım uzmanlarının yetiştirilmesi için lisans ve yüksek lisans seviyesinde eğitim vermektedir. Bölümün eğitim ve öğretim programı temelde yaparak öğrenme, proje tabanlı öğrenme ve katılımcı öğrenme ortamlarının yaratılması, öğrencilerin endüstri deneyimlerini kazanmalarına yönelik proje tecrübelerini kazanabilmeleri ve tüm bunlar için gerekli teorik bilgileri en iyi şekilde öğrenebilmelerini sağlamaya yönelik olarak hazırlanmıştır.

Bölümümüzde, 40 öğrenci kapasiteli bir eğitim laboratuvarı, 15 öğrenci kapasiteli bir Simülasyon Laboratuvarı (SimLab), bir adet Yazılım Geliştirme Araştırma Laboratuvarı ve bir adet eğitim ve araştırma amaçlı Mobil Uygulama Geliştirme (MobiLab) bulunmaktadır. Bunlara ek olarak, Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri Mühendisliklerinde mevcut beş adet laboratuvar eğitim amaçlı olarak derslerde kullanılmaktadır.

Yazılım Mühendisliği eğitimi ülkemizin 31 Vakıf ve 24 devlet üniversitesi tarafından yürütülmektedir. KKTC'de de 7 Üniversitede Yazılım mühendisliği programı bulunmaktadır. Bölümümüzde yürütülen program IEEE/ACM ve SWEBOK önerileri ve standartlarına uyumlu olup, MÜDEK tarafından 30 Eylül 2025'e kadar akredite edilmiştir.