ECTS - - Yazılım Mühendisliği

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
PHYS101 Genel Fizik I 3 2 4 6
MATH151 Kalkülüs I 4 2 5 7
ENG101 Akademik İngilizce I 4 0 4 3.5
CMPE113 Bilgisayar Programlama I 2 2 3 4
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce) 2 0 2 2
CEAC105 Genel Kimya 3 2 4 5
CMPE109 Hesaplamanın Temelleri 2 1 2 2.5
CHE105 Genel Kimya 3 2 4 5
KRY111 Kariyer Planlama 1 0 1 1
Toplam 24 11 29 36

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
SE112 Yazılım Mühendisliğine Giriş 3 0 3 3.5
PHYS102 Genel Fizik II 3 2 4 6
MATH152 Kalkülüs II 4 2 5 7
ENG102 Akademik İngilizce II 4 0 3 3.5
CMPE114 Bilgisayar Programlama II 3 2 4 5
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce) 2 0 2 2
HIST221 Uygarlık Tarihi 3 0 3 3
Toplam 22 6 24 30

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
CMPE225 Nesne Tabanlı Programlama 3 2 4 8
SE221 Yazılım Gereksinim Mühendisliği 3 0 3 6
MATH275 Lineer Cebir 4 0 4 6
ENG201 Akademik İngilizce III 3 0 3 3
CMPE251 Ayrık Hesaplamalı Yapılar 3 0 3 7
Toplam 16 2 17 30

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
SE212 İnsan Bilgisayar Etkileşimi 3 0 3 8
IE220 Olasılık ve İstatistik 3 0 3 5
MATH276 Diferansiyel Denklemler 4 0 4 6
CMPE226 Veri Yapıları 3 0 3 8
ENG202 Akademik İngilizce IV 3 0 3 3
Toplam 16 0 16 30

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
SE345 Yazılım Kalite Güvencesi 3 0 3 7
SE399 Yaz Stajı I 0 0 0 6
SE321 Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarım 3 0 3 7
CMPE341 Veritabanı Tasarım ve Yönetimi 3 2 4 7
CMPE325 Programlama Dilleri 3 0 3 6
ENG301 İş Yaşamı için İngilizce I 3 0 3 3
Toplam 15 2 16 36

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
SE344 Sistem Yazılımın Sınanması ve Geçerlenmesi 2 2 3 6
SE322 Yazılım Mimarisi 3 0 3 5
ENG302 İş Yaşamı için İngilizce II 3 0 3 3
SE328 Algoritma ve Optimizasyon Yöntemleri 3 0 3 5
SE324 Yazılım Proje Yönetimi ve Ekonomisi 3 0 3 5
CMPE338 Bilgisayar Ağları ve İşletim Sistemleri 3 2 4 6
SE346 Yazılım Mühendisliği 3 1 3 6
Toplam 20 5 22 36

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
SE499 Yaz Stajı II 0 0 0 10
SE493 Proje Oryantasyon 2 0 2 5
SE-AE4FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SE-AE4FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SE-AE4FA3 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SE-GE4FA2 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
SE-GE4FA1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
TURK401 Türk Dili I 2 0 2 2
SE-AE4FA3-C Grubu Zorunlu Alan Seçmeli Alan Seçmeli 0 0 3 5
SE-GE4FA1-Girişimcilik Havuzu Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
Toplam 4 0 25 49

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
SE494 Bitirme projesi 4 0 4 9
SE-AE4SP1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SE-AE4SP2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SE-AE4SP3 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SE-GE4SP1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
TURK402 Türk Dili II 2 0 2 2
SE-AE4SP3-Çokdisiplinli Dersler Alan Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 6 0 21 35

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
SE340 Hızlı Uygulama Geliştirme 2 0 3 5
SE360 Sistem Modelleme ve Simülasyon 3 0 3 5
SE440 Kullanıcı Arayüzü Analiz ve Tasarımı 3 0 3 5
SE450 Yazılım Mühendisliği Etiği 3 0 3 5
SE453 Büyük Ölçekli Sistem Yazılımı Geliştirme 3 0 3 5
SE460 Yazılım Üretimi 3 0 3 5
SE461 Yazılım Örüntüleri 3 0 3 5
SE462 Yazılım Mühendisliğinde Formal Metotlar 3 0 3 5
SE446 Biyoenformatik 3 0 3 5
SE470 Yazılım Geliştirmede Çevik Yöntemler 2 0 3 5
CMPE312 Görsel Programlama 2 2 3 5
CMPE376 Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon 2 2 3 5
CMPE318 Java Programlama 2 2 3 5
CMPE461 Uygulamalı Sinir Ağları 2 2 3 5
CMPE326 Biçimsel Diller ve Özdevinirler 3 0 3 6
CMPE465 Bilgi Mühendisliği 3 0 3 5
CMPE473 Bilgisayarlı Çizim 2 2 3 5
ISE407 Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş 3 0 3 5
ISE423 E-Devlette Teknolojik Gelişmeler 3 0 3 5
ISE432 Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik 3 0 3 5
ISE424 Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme 3 0 3 5
ISE422 E-Devlet 3 0 3 5
ISE426 Bilgisayar Güvenliği 3 0 3 5
ISE405 Bilgi Teknolojileri Hizmetlerinde Temeller 3 0 3 5
ISE314 Veri Ambarı ve Veri Madenciliği 3 0 3 5
ISE261 İş ve e-Ticaret 3 0 3 6
ISE311 İnternet Programlama 2 2 3 5
ISE301 Multimedya Sistemleri 3 0 3 5
ISE201 İş ve Etik 3 0 3 4.5
SE426 Yükselen Teknolojiler 2 2 3 5
SE375 3B Modelleme, Animasyon ve Oyun Tasarımı 2 2 3 5
SE400 Lisans Araştırma Projesi 3 0 3 5
SE421 Büyük Veri Programlama 2 2 3 5
CMPE433 Bulut Bilişim ve Sanallaştırma 3 0 3 5
CMPE424 Dil İşleyiciler 3 0 3 5
CMPE343 Veritabanı Sistemleri ve Programlama 2 2 3 5
CMPE413 Mantıksal Programlama 3 0 3 5
CMPE434 Gömülü Sistem Tasarımı 2 2 3 5
CMPE435 Bilgisayar Ağlarında Özel Konular 3 0 3 5
CMPE437 VLSI Tasarımı 2 2 3 5
CMPE462 Yapay Zekaya Giriş 3 0 3 5
CMPE463 Dijital Sinyal İşleme 3 0 3 5
CMPE464 Dijital Görüntü İşleme 3 0 3 5
CMPE466 Gevşek Hesaplama 3 0 3 5
CMPE467 Örüntü Tanıma 3 0 3 5
ISE414 Bilgisayar Suçları 3 0 3 5
MATH427 Kriptografiye Giriş 3 0 3 6
CMPE432 Sanallaştırma 3 0 3 5
ISE332 BT Altyapısı ve Mimarisi 3 0 3 5
ISE353 Bilgi Sistemleri Geliştirilmesi 3 0 3 10
ISE308 Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş 3 0 3 5
MATH380 Mühendisler için Sayısal Methodlar 3 1 3 5
ISE434 Nesnelerin İnternetinin Temelleri 3 0 3 5
SE544 Yazılım Mühendisliğinin Bilişsel Yönleri 3 0 3 5
SE427 Blokzinciri ve Kriptopara Teknolojileri 2 2 3 5
SE481 Ortak Eğitim Uygulaması I 3 0 3 5
SE483 Ortak Eğitim Uygulaması II 3 0 3 5
MECE447 Yol Planlama ve Navigasyon 3 0 3 5
E400 Lisans Araştırma Projesi 3 0 3 5
ISE542 BT Güvenliği 3 0 3 5
SE573 Veri Analitiğinde Uygulamalı Makine Öğrenme 3 0 3 5
SE362 Açık Kaynak Kodlu Yazılım Geliştirme 2 2 3 5
SE422 Veri Bilimine Giriş 3 0 3 5
CMPE430 Derin Öğrenmenin Temelleri 2 2 3 5
ISE552 E-Ticaret - Bir Yönetimsel Perspektif 3 0 3 5
MAN328 Girişimciler İçin Finansal Okur Yazarlık ve Mevzuat 3 0 3 5
MAN414 Girişimcilik ve İş Planı 3 0 3 5
MAN412 Ürün Geliştirme ve Marka Yönetimi 3 0 3 5
MAN437 Girişimcilik ve Yenilikçilik Seminerleri 3 0 3 5
ART265 İş Hayatında Yaratıcılık 3 0 3 4
MAN313 21. YY'da Yönetsel Yetkinlikler 3 0 3 5
ART268 Girişimcilik Becerilerinin Gelişimi için Tiyatro 3 0 3 4
ART269 Çağdaş Sanatın Girişimci Dünyası 3 0 3 4
ART270 Doğadan Esinlenen Girişimcilik: Disiplinlerarası Yaklaşımlar 3 0 3 5
MAN408 Sürdürebilirliğe Giriş 3 0 3 5
Toplam 208 31 225 379.5