AKTSİş ve e-Ticaret

İş ve e-Ticaret (ISE261) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İş ve e-Ticaret ISE261 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Teknik Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Dersin amacı, e-ticaret faaliyetlerinde operasyonel teknik bilgiyi, ayrıca çevirimiçi işlemlerin yasal, etik ve sosyal yönleri ile uygulanmasını ve yürütmesini sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Güncel e-Ticaret ortamını tanımlama
  • Konu ve terminolojiyi işlem ve yönetim kararları içerisinde gözden geçirme
  • JavaScript, JScript, DHTML, CSS, ASP, XML dökümanlarını kullanabilecek teknikleri uygulama
  • Transform ve sunum dillerinin gösterimini anlama
  • e-Ticaretin çıktıları,sınırlılıkları, çıkarımları ve risklerini belirleme
Dersin İçeriği E-ticaret uygulamaları geliştirme için bir bağlam, e-ticaret uygulamaları türleri, e-ticaret uygulamalarını belirleme ve tanımlama, e-ticaret fizibilitesi, e-ticaret gereksinim analizi, üst seviye, detaylı ve teknik tasarım ve yapım, e-iş modelleri, İnternet pazarlama, çevrimiçi mali işlemler, İnternet vergilendirme, hukuki, etik ve sosyal konular

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 eTicarete giriş Bölüm1 (Ana Ders Kitabı)
2 e-Ticaret uygulamaları Bölüm 2
3 e-Ticaret uygulama tipleri Bölüm 3, Ders notları
4 e-Ticaret uygulamalarını tanımlama ve teşhis etme Bölüm 4, Ders notları
5 e-Ticaretin fizibilitesi Ders notları
6 e-Ticaret ihtiyaç analizi Ders notları
7 Yüksek düzeyde, detaylı ve teknik tasarım ve yorum Ders notları
8 e-İş modelleri Bölüm 5
9 Internet üzerinden pazarlama Ders notları
10 Çevirimiçi finansal hareket ve Internet üzerinden vergilendirme Ders notları
11 Yasal, etik ve sosyal yönleri Ders notları
12 e-Ticaret Teknikleri: JavaScript, JScript Ders notları
13 Ticaret Teknikleri: DHTML, CSS Ders notları
14 e-Ticaret Teknikleri: ASP, XML Ders notları
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Turban, E. and King, D. Introduction To E-Commerce . 2003, Pearson Education. ISBN 0-13-122450-6 [T2003]
Diğer Kaynaklar 2. Turban, E. and King, D. Electronic Commerce: A Managerial Perspective. 2006, Pearson Education. ISBN 0-13-197667-2
3. Multisite Commerce: Proven Principles for Overcoming the Business, Organizational, and Technical Challenges, 1/e, by Mirlas, IBM Press, ISBN- 10: 0137148879 | ISBN-13: 9780137148875
4. E-Commerce 2009, 5/e, by Laudon & Traver, Prentice, ISBN-10: 0136007112 | ISBN-13: 9780136007111
5. e-Business and e-Commerce How to Program, 1/e, by Deitel, Deitel & Nieto, Prentice Hall, ISBN-10: 013028419X | ISBN-13: 9780130284198
6. Sams Teach Yourself E-Commerce Programming with ASP in 21 Days, 1/e, by Walther, Banick & Levine, Sams Publishing, ISBN-10: 0672318989 | ISBN-13: 9780672318986

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar 1 15
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 45
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 55
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve yazılım mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Yazılım mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya yazılım mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; yazılım mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Yazılım mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
12 Yazılım alternatiflerini irdeleyerek bilgisayar tabanlı sistemlerin modellenmesi ve tasarımında, algoritma prensiplerini, matematiksel temelleri ve bilgisayar bilimleri teorisini uygulama becerisi. X
13 Yazılım sistemlerinin analiz, tasarım, uygulama, doğrulama, geçerleme ve bakım süreçlerini uygulayarak geliştirilmesinde mühendislik yaklaşımlarını uygulama becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar 1 10 10
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 5 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 135