AKTSSistem Yazılımın Sınanması ve Geçerlenmesi

Sistem Yazılımın Sınanması ve Geçerlenmesi (SE344) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sistem Yazılımın Sınanması ve Geçerlenmesi SE344 6. Dönem 2 2 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilerin takım çalışması halinde gerçek hayat problemleri üzerinden yazılım test tekniklerini öğrenmelerini sağlamak ve farklı teknikleri değişik problemler üzerinde uygulamalarını sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yazılım sistemlerinde kalitenin anlamı ve önemini kavramak
  • Kalitenin sağlanması için test ve diğer metotları öğrenmek
  • Farklı test stratejilerini ve tekniklerini araç yazılımlar kullarak uygulamak
  • Ölçmenin yazılımın maliyetinde ve kalitesindeki önemini kavrar
Dersin İçeriği Yazılım test işlemi ve temelleri, risk yönetimi, sınama ve doğrulama, statik sınama ve doğrulama teknikleri ve kıyaslamaları, yazılım test stratejileri ve teknikleri, yazılım test araçlarık, konfigürasyon yönetimi, yazılım ölçme ve test ile ilgili ölçeler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yazılım Test işlemi, önemi ve temelleri Ders notları
2 Test bakış açısıyla Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü modeli Ders notları)
3 Doğrulama ve geçerleme Ders notları
4 Yazılım test stratejileri Ders notları
5 Yazılım test stratejileri Ders notları
6 Yazılım sınama teknikleri Ders notları
7 Yazılım sınama teknikleri Ders notları
8 Yazılım sınama teknikleri Ders notları
9 Yazılım sınama teknikleri Ders notları
10 Yazılım sınama teknikleri Ders notları
11 Yazılım sınama ile ilgili Ölçme ve Ölçütler Ders notları
12 Bakım ve konfigürasyon yönetimi Ders notları
13 Risk bazlı sınama Ders notları
14 Mevcut deneyimler, yönelimler ve zorluklar Ders notları
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem için konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem için konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Software Testing In The Real World: Improving The Process by Edward Kit, 1995, ISBN-10: 0-201-87756-2; ISBN-13: 978-0-201-87756-4;
Diğer Kaynaklar 2. Effective Methods for Software Testing, 3rd Edition -- by William E. Perry, John Wiley, 2000, ISBN: 978-0-7645-9837-1
3. Pragmatic Software Testing: Becoming an Effective and Efficient Test Professional by Rex Black, 2007, ISBN: 978-0-470-12790-2
4. The Art of Software Testing by Glenford J. Myers. John Wiley, 2004
5. Software Testing: A Craftsman’s Approach by Paul Jorgensen, CRC Press, Second Edition, 2002
6. Automated Software Testing: Introduction, Management, and Performance by Elfriede Dustin, Jeff Rashka, John Paul, Addison-Wesley, 1999

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 2 30
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve yazılım mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Yazılım mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya yazılım mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; yazılım mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Yazılım mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Yazılım alternatiflerini irdeleyerek bilgisayar tabanlı sistemlerin modellenmesi ve tasarımında, algoritma prensiplerini, matematiksel temelleri ve bilgisayar bilimleri teorisini uygulama becerisi.
13 Yazılım sistemlerinin analiz, tasarım, uygulama, doğrulama, geçerleme ve bakım süreçlerini uygulayarak geliştirilmesinde mühendislik yaklaşımlarını uygulama becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar 10 2 20
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 7 7
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 154