AKTSGömülü Sistem Tasarımı

Gömülü Sistem Tasarımı (CMPE434) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Gömülü Sistem Tasarımı CMPE434 Seçmeli Dersler 2 2 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Teknik Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Gömülü sistem tasarımına modern yaklaşım, Yazılım ve Donanım tasarımını eğilimler ve engeller gözetilerek bütünleşik biçimde sunmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Gömülü sistemlerin gerçekleştirilme ve uygulamaları ile ilgili genel bir bakış sunumu ("sistem açısından bakış” biçimlendirilmesi).
  • Tek-amaçlı işemcilerin tasarım ve kullanımının anlaşılması ("Donanım") ve Genel-amaçlı işlemciler ("Yazılım")
  • Hafıza ve veriyollarının anlatımı
  • Sayısal Kamera örneği ile Donanım/Yazılım ödünleşimlerinin gösterilmesi
  • İleri hesaplama modellerinin tartışılması, kontrol sistemleri, çip teknolojileri ve modern tasarım araçları
Dersin İçeriği Gömülü sistemler ve uygulamaları, gömülü sistem metrikleri, gömülü sistem bileşenleri, gömülü sistemlerin gerçekleştirilmesi, PCB teknolojileri, simülasyon, emülasyon, hızlı prototipleme, gerçekleştirmede test ve sertifikasyon örnekleri, geliştirme maaliyet ve zamanları analizi, belirli gerçekleştirmeler ile ilgili laboratuvar çalışması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Gömülü Sistemlere Bakış Ana ders kitabı , Bölüm 1
2 İsteğe bağlı Tek-amaçlı işlemciler: Donanım Bölüm 2
3 Genel-amaçlı işlemciler: Yazılım Bölüm 3
4 Standart Tek-amaçlı işlemciler: Çevre Birimleri Bölüm 4
5 Hafıza Bölüm 5
6 Arayüz Oluşturma Bölüm 6
7 Arayüz Oluşturma Bölüm 6
8 Sayısal kamera örneği Bölüm 7
9 Sonlu otomat ve aynı anda oluşan süreç modelleri Bölüm 8
10 Sonlu otomat ve aynı anda oluşan süreç modelleri Bölüm 8
11 Kontrol Sistemleri Bölüm 9
12 IC teknolojisi Bölüm 10
13 Tasarım teknolojisi Bölüm 11
14 Tasarım teknolojisi Bölüm 11

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Embedded System Design: A Unified Donanım/Yazılım Introduction, Frank Vahid and Tony Givargis, John Wiley & Sons, 2002.
Diğer Kaynaklar 2. 1- Wayne Wolf , “Computer As Components: Principles of Embedded Computer System Design”, Morgan Kaufmann, 2001
3. 2- High-Performance Embedded Computing: Architectures, Applications, and Methodologies, Wayne Wolf, Morgan Kaufmann Publishers, 2006
4. 3- Embedded System Design ; Peter Marwedel, Springer, 2006
5. 4- Programming Embedded Systems in C and C++ by Michael Barr, O'Reilly, 1999
6. 5- Embedded Systems Building Blocks, Jean J. Labrosse, CMP Books, Dec-1999

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar 1 10
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve yazılım mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Yazılım mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya yazılım mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; yazılım mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Yazılım mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Yazılım alternatiflerini irdeleyerek bilgisayar tabanlı sistemlerin modellenmesi ve tasarımında, algoritma prensiplerini, matematiksel temelleri ve bilgisayar bilimleri teorisini uygulama becerisi. X
13 Yazılım sistemlerinin analiz, tasarım, uygulama, doğrulama, geçerleme ve bakım süreçlerini uygulayarak geliştirilmesinde mühendislik yaklaşımlarını uygulama becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar 2 10 20
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 10 10
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 130