AKTSBilgisayar Ağları ve İşletim Sistemleri

Bilgisayar Ağları ve İşletim Sistemleri (CMPE338) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilgisayar Ağları ve İşletim Sistemleri CMPE338 6. Dönem 3 2 0 4 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin amacı; İnternet üzerindeki çok bilnen uygulamalara odaklanarak, veri iletişimi ve bilgisyar ağlarının temellerini, işlem, zamanlama, senkronizasyon, kilitlenme, sanal hafıza ve sayfalama gibi işletim sistemleri temellerini öğretmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Veri iletişim kavramlarını, ağ protokollerini ve standartlarını bilmek.
  • OSI çok katmanlı ağ modelini ve katman fonksiyonlarını bilmek.
  • İnternet ağında yaygın olarak kullanılan uygulamaların çalışma prensiplerini bimek.
  • İşlem, iş parçası, iletişim, çoklu görev kavramlarını bilmek.
  • Zamanlama, kilitlenme tespiti ve senkronizasyon araçları gibi temel algoritmaları bilmek.
  • Hafıza yapılarını, sanal hafıza ve sayfalama kavramlarını bilmek.
Dersin İçeriği Bilgisayar ağları temel kavramları, UDP ve TCP servisler, güvenli veri iletişimi, ağ katmanı adreslemesi, segment, datagram, frame, işlem, zamanlama algoritması, kilitlenme tespit algoritması, işaretçiler, hafıza yapısı, sayfa yönetim algoritmaları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilgisayar ağlarına giriş, Devre ve paket anahtarlama Giriş+ Bölüm 1
2 OSI çok katmanlı ağ servis modeli. Gecikme kayıp ve iletişim-hacmi kavramları Bölüm 1
3 Çok bilinen internet uygulamalarının temelleri (HTTP, SMTP, DNS) Bölüm 2
4 Gönderim katmanı hizmetleri (UDP,TCP). Gönderim katmanında güvenilirlik. Segment yapısı. Bölüm 3
5 Ağ katmanı ve ağ katmanı adeslemesi. IP yönlendirme temelleri. Datagram yapısı Bölüm 4
6 Bğlantı katmanı hizmetleri. Ethernet frame yapısı. Bilgisayar ağ topolojileri. Hat anahtarları ve hat öbekleri. Bölüm 5
7 Genel tekrar ve problem çözümü Ders notları
8 İşlem ve iş parçası kavramları, çoklu görev Bölüm 2,3,4
9 Zamanlama algoritmaları Bölüm 5
10 Senkronizasyon, Karşılıklı dışlama Bölüm 6
11 İşaretçiler Bölüm 6
12 Kilitlenme tespiti Bölüm 7
13 Sanal hafıza kavramları Bölüm 8,9
14 Sayfalama algoritmaları Bölüm 8,9

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Computer Networking: A Top-Down Approach, 7/E, James F. Kurose, Keith W. Ross, Pearson, 2017, ISBN-13: 9780133594140. (5/E or higher)
2. Operating System Concepts, 7th Edition, John Wiley and Sons, 2005, Silberschatz, Galvin, and Gagne, ISBN 0-471-69466-5.
Diğer Kaynaklar 3. Computer Networks 5/E, Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall, Prentice Hall., 2011, ISBN-13: 978-0132126953
4. Introduction to Data Networks, Lawrence Harte, ALTHOS Publishing, 2005
5. Bilgisayar Ağları, Nazife Baykal, Sas Bilişim, 2005
6. TCP/IP Tutorial and Technical Overview, On-line book available at “http://www.redbooks.ibm.com/” Redbooks, published 19 December 2006, Last accessed May 14, 2009
7. Modern Operating Systems, Andrew S. Tanenbaum, 2nd edition, Prentice-Hall, 2001.
8. Operating Systems, Gary Nutt, Addison-Wesley, 2004.
9. Operating Systems: Internals and Design Principles, 6/e, Prentice Hall, by Stallings, ISBN-10: 0136006329 | ISBN-13: 9780136006329

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 2 20
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 4 10
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 9 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve yazılım mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Yazılım mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya yazılım mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; yazılım mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Yazılım mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Yazılım alternatiflerini irdeleyerek bilgisayar tabanlı sistemlerin modellenmesi ve tasarımında, algoritma prensiplerini, matematiksel temelleri ve bilgisayar bilimleri teorisini uygulama becerisi. X
13 Yazılım sistemlerinin analiz, tasarım, uygulama, doğrulama, geçerleme ve bakım süreçlerini uygulayarak geliştirilmesinde mühendislik yaklaşımlarını uygulama becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 5 80
Laboratuar 2 4 8
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 4 1 4
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 5 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 154