AKTSBüyük Ölçekli Sistem Yazılımı Geliştirme

Büyük Ölçekli Sistem Yazılımı Geliştirme (SE453) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Büyük Ölçekli Sistem Yazılımı Geliştirme SE453 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Teknik Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilerin takım çalışması halinde gerçek hayat problemleri üzerinden büyük ölçekli yazılım geliştirme teorisini öğrenmelerini sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Büyük Ölçekli Yazılım projesi geliştirilmesi süreçlerini bilir
  • Yazılım mimarileri ve tasarım prensiplerini açıklayabilir
  • Tümleşik Modelleme Dili (TML) kullanarak Büyük Ölçekli Yazılım Mimarilerini tanımlayabilir
  • Yazılım Mimarilerini, yazılım geliştirmede araç olarak kullanabilir
Dersin İçeriği Büyük ölçekli yazılım geliştirme projesinin süreçleri ve niteliği, yazılım mimarının rolü, yazılım mimarisi ve geliştirme süreci, sistem içeriği ve alan analizi, bileşen tasarımı ve modellemesi, alt sistem tasarımı, veri hareketi ve veri tasarımı, süreç ve yayımlama tasarımı, mimari teknikler, farklı bakış tekniği (ViewPoint) uygulaması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Bölüm 1 (Ders kitabı)
2 Yazılım Mimarı'nın rolü Bölüm 2
3 Yazılım Mimarisi ve Geliştirme Süreçleri Bölüm 3
4 Yazılım Mimarisi ve Geliştirme Süreçleri Bölüm 3
5 Sisteme genel bakış ve Tümleşik Modelleme Dili Bölüm 4,5
6 Sistem içeriği ve Alan analizi Bölüm 6
7 Bileşen tasarımı ve modellemesi Bölüm 7
8 Alt sistem tasarımı Bölüm 8
9 Veri hareketi ve veri tasarımı Bölüm 9
10 Süreç ve yayımlama tasarımı Bölüm 10
11 Mimari teknikler Bölüm 11
12 Mimari teknikler Bölüm 11
13 Farklı Bakış Tekniği (ViewPoint) uygulaması Bölüm 12
14 Farklı Bakış Tekniği (ViewPoint) uygulaması Bölüm 12
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem için konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem için konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Large Scale Software Architecture, A Practical Guide using UML, Jeff Garland & R. Anthony: John Wiley, 2003, ISBN: 0-470-84849-0
Diğer Kaynaklar 2. E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, and J. Vlissides. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley, 1995
3. M. Page-Jones. The practical guide to structured systems design. Yourdon Press Computing Series. Prentice Hall, Englewood Cliffs., N.J, 2nd edition, 1988
4. Szabolcs de Gyurky, Mark A. Tarbell. The Cognitive Dynamics of Computer Science: Cost Effective Large Scale Software Development, WileyBlackwell, 2006
5. Marc Hamilton. Software Development: Building Reliable Systems, Prentice-Hall, 1999
6. Scott W. Ambler. Process Patterns: Building Large-Scale Systems Using Object Technology, Cambridge University Press/SIGS Books, 1998

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 3 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 25
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 25
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve yazılım mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Yazılım mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya yazılım mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; yazılım mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Yazılım mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
12 Yazılım alternatiflerini irdeleyerek bilgisayar tabanlı sistemlerin modellenmesi ve tasarımında, algoritma prensiplerini, matematiksel temelleri ve bilgisayar bilimleri teorisini uygulama becerisi. X
13 Yazılım sistemlerinin analiz, tasarım, uygulama, doğrulama, geçerleme ve bakım süreçlerini uygulayarak geliştirilmesinde mühendislik yaklaşımlarını uygulama becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 5 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 7 14
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 124