AKTSYazılım Gereksinim Mühendisliği

Yazılım Gereksinim Mühendisliği (SE221) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yazılım Gereksinim Mühendisliği SE221 3. Dönem 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin amacı, yazılım gereksinim mühendisliğindeki en güncel süreçleri, yöntemleri ve teknikleri işlemektir. Ayrıca, yazılım geliştirme projelerinde hayati olan yüksek kalitede yazılım gereksinimleri tanımlama için gerekli detaylı bilgi ve beceriyi de sağlar.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Gereksinim geliştirilmesinin temellerini anlamak
  • Gereksinim yönetiminin temellerini anlamak
  • Gereksinimleri belgelemek ve yazılım gereksinim belirleme raporu için metodoloji, yöntem ve araçları kullanmak.
Dersin İçeriği Yazılım gereksiniminin esasları, müşteri perspektifinden gereksinimler, gereksinim mühendisliği uygulamaları, gereksinim analistinin rolü, ürün vizyonu ve proje kapsamı geliştirme, müşteri ve kullanıcı gereksinimlerini anlama, gereksinimleri dokümante etme, prototipleme yöntemiyle risk azaltımı, gereksinim önceliklerini belirleme, gereksinimleri

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yazılım süreci ve yazılım yaşam döngüsü Ch.1
2 Yazılım gereksinimleri ve türleri Ch.2
3 Yazılım gereksinim süreçleri Ch.2
4 Problem analizi Ch. 2
5 Gereksinim belirleme Ch. 2
6 Gereksinim Analizi ve Dökümentasyonu Ch. 4
7 Use-case modelleri Ch. 3, Ch. 4
8 Gereksinim Müzakere ve Önceliklendirme Ch. 2
9 Kullanıcı Arayüzü Tasarımı Ch. 7
10 Veri Modelleme Ch. 8
11 Gereksinim Doğrulama ve Geçerleme Ch. 2
12 Gereksinim Yönetimi, Gereksinim izleme ve değişiklik yönetimi Ch. 2, Ch. 9
13 Lab.
14 Lab.
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem için konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem için konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Maciaszek, Leszek. Requirements Analysis and System Design, Pearson Education, 3rd. Ed., 2007
Diğer Kaynaklar 2. Leffingwell, D. & Widrig, D., Managing Software Requirements: A Use Case Approach, Addison Wesley, 2nd Ed., 2003
3. van Lamsweerde, A., Requirements Engineering: From System Goals to UML Models to Software Specifications, Wiley, 2009
4. Pilone, D., Pitman, N., UML 2.0 in a Nutshell, O'Reilly Media, Inc, 2005
5. Young, R. R., The Requirements Engineering Handbook, Artech House, 2004
6. Hull, E., Jackson, K. & Dick, J., Requirements Engineering, Springer, 3rd Ed., 2017
7. Sommerville, I., Software Engineering, Addison-Wesley, 10th. Ed., 2015
8. R. Pressman, R. D. Maxim, Software Enginee4ing, 8th. Ed., McGraw-Hill, 2014

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 2 15
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve yazılım mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Yazılım mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya yazılım mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; yazılım mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Yazılım mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Yazılım alternatiflerini irdeleyerek bilgisayar tabanlı sistemlerin modellenmesi ve tasarımında, algoritma prensiplerini, matematiksel temelleri ve bilgisayar bilimleri teorisini uygulama becerisi.
13 Yazılım sistemlerinin analiz, tasarım, uygulama, doğrulama, geçerleme ve bakım süreçlerini uygulayarak geliştirilmesinde mühendislik yaklaşımlarını uygulama becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 2 2 4
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 15 15
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 160