AKTSKullanıcı Arayüzü Analiz ve Tasarımı

Kullanıcı Arayüzü Analiz ve Tasarımı (SE440) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kullanıcı Arayüzü Analiz ve Tasarımı SE440 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Teknik Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilere kaliteli kullanıcı arayüzü tasarımı için gerekli olan teoriyi öğretmek ve kullanıcı arayüzü tasarım ve değerlendirmesi için gerekli olan beceriyi kazandırmaktır. Aynı zamanda, kullanıcı arayüzü geliştirme sürecinde kullanıcı ile birlikte çalışmanın önemi öğretilmektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kullanıcı arayüzü geliştirmenin önemini vurgulamak
  • Kullanıcı arayüzü gereksinimlerini toplamak
  • Kullanışlı arayüzler tasarlamak
  • Kullanıcı arayüzlerini değerlendirmek (test etmek)
Dersin İçeriği Kullanıcı arayüzü temelleri, gereksinim toplama teknikleri, kullanıcı, görev ve ortam analizleri yapmak, kavramsal tasarım, etkileşim tasarımı, tasarım prensipleri, etkileşim yöntemleri, grafiksel arayüz tasarımı, web arayüz tasarımı, kullanıcı arayüzü değerlendirme işlemi (test etme).

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kullanıcı arayüz tasarımına giriş Bölüm 1 (Ders kitabı)
2 Kullanıcı arayüz gereksinimleri nasıl toplanır Bölüm 2
3 Kullanıcı ve alanı keşfetmek Bölüm 3
4 Görev ve işi keşfetmek Bölüm 4
5 Gereksinim toplamak Bölüm 5
6 Kavramsal tasarım Bölüm 8
7 Tasarım rehberi ve tasarım gerekçeleri Bölüm 9
8 Etkileşim tasarımı Bölüm 10
9 Etkileşim yöntemleri Bölüm 11
10 Grafiksel arayüz tasarımı Bölüm 16
11 Web tasarımı Bölüm 17
12 Değerlendirme stratejileri Bölüm 20-24
13 Kullanıcı arayüzlerini kontrol etme Bölüm 25-26
14 Kapsamlı değerlendirme Bölüm 27
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem için konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem için konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. User Interface Design and Evaluation, D.Stone, C.Jarrett, M.Woodroffe, S.Minocha, Morgan Kaufmann, 2005, ISBN: 0-12-088436-4
Diğer Kaynaklar 2. Human-Computer Interaction, Alan Dix and others, Pearson Education, 2003
3. Introduction to Human Factors Engineering, Christopher D. Wickens, Pearson Education, 2004
4. Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction, Ben Shneiderman and Catherine Plaisant, Pearson Education, 2004
5. Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction, H.Sharp, Y.Rogers and J.Preece, John Wiley, 2007
6. Designing Interfaces: Patterns for Effective Interaction Design, J.Tidwell, O'Reilly Media, 2005

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve yazılım mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Yazılım mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya yazılım mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; yazılım mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Yazılım mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Yazılım alternatiflerini irdeleyerek bilgisayar tabanlı sistemlerin modellenmesi ve tasarımında, algoritma prensiplerini, matematiksel temelleri ve bilgisayar bilimleri teorisini uygulama becerisi.
13 Yazılım sistemlerinin analiz, tasarım, uygulama, doğrulama, geçerleme ve bakım süreçlerini uygulayarak geliştirilmesinde mühendislik yaklaşımlarını uygulama becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 7 21
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 126