AKTSHızlı Uygulama Geliştirme

Hızlı Uygulama Geliştirme (SE340) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Hızlı Uygulama Geliştirme SE340 Seçmeli Dersler 2 0 2 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Teknik Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere, endüstri standardı olan hızlı uygulama geliştirme araçlarından biri ile, kullanıcı arayüzü tasarımı ve görsel programlama sanatını öğretmektir. Öğrencilere yüksek verimli geliştirme ortamındaki uygulamaları tanıtır ve sözkonusu araçların kullanımının denenmesi ile bu tarz ortamlardaki özellik kümeleri ve yardımcı araçları örnekler. Hızlı uygulama geliştirme aracı dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bileşenlerin kullanımında hızlı uygulama geliştirme kavramlarını tanımak
  • İlgili teknolojilerin önemini ayırdetmek
  • İstemci/sunucu uygulaması geliştirmeyi açıklamak
  • Hızlı uygulama geliştirme araçlarını kullanmak
  • Nesneye yönelik diller ile nesne tabanlı dilleri ayırdetmek
  • Web servislerinin nasıl geliştirildiği ve kullanıldığını açıklamak
Dersin İçeriği Hızlı uygulama geliştirme aracının temel dilinin tanıtımı; nesne tanımları, metotlar, özellikler ve kalıtım; görsel bileşenleri kullanarak form tasarımı, endüstri standardı bir hızlı uygulama geliştirme aracının kütüphanelerini kullanarak uygulama geliştirme.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hızlı uygulama geliştirme kavramı ve programlamaya giriş Ders Notları
2 Hızlı uygulama geliştirme ortamı tanıtımı Ders Notları
3 Hızlı uygulama geliştirme ortamı tanıtımı Ders Notları
4 Hızlı uygulama geliştirme ortamı tanıtımı Ders Notları
5 Bileşen geliştirme Ders Notları
6 Tekrar kullanabilirlik Ders Notları
7 Veritabanı tasarımı ve modelleme araçları Ders Notları
8 Veritabanı tasarımı ve modelleme araçları Ders Notları
9 Internet entegrasyonu Ders Notları
10 İstemci/sunucu hata giderme Ders Notları
11 Uygulama yaygınlaştırma esnekliği ve yerelleştirme Ders Notları
12 Uygulama yaygınlaştırma sihirbazı ve araç genişleyebilirliği Ders Notları
13 Hızlı uygulama geliştirme ile proje Ders Notları
14 Hızlı uygulama geliştirme ile proje Ders Notları
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. McConnell, S., Rapid Development, Microsoft Press, 2003
Diğer Kaynaklar 2. Petroutsos, E., Mastering Visual Basic .NET, Sybex, 2001
3. Boudreau, T., Glick, J., et al, NetBeans : The definitive guide, 2003
4. Cantu, M., Mastering Delphi, Sybex, 1999

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve yazılım mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Yazılım mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya yazılım mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; yazılım mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Yazılım mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
12 Yazılım alternatiflerini irdeleyerek bilgisayar tabanlı sistemlerin modellenmesi ve tasarımında, algoritma prensiplerini, matematiksel temelleri ve bilgisayar bilimleri teorisini uygulama becerisi. X
13 Yazılım sistemlerinin analiz, tasarım, uygulama, doğrulama, geçerleme ve bakım süreçlerini uygulayarak geliştirilmesinde mühendislik yaklaşımlarını uygulama becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 7 21
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 126