AKTSYazılım Mühendisliğine Giriş

Yazılım Mühendisliğine Giriş (SE112) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yazılım Mühendisliğine Giriş SE112 2. Dönem 3 0 0 3 3.5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin amacı, bilgisayar yazılımı ve türlerini, yazılım mühendisliği disiplini ile ilgili temel kavramları, çeşitli yazılım süreç modellerini, aşamalı yazılım geliştirme yaklaşımını, faaliyetlerini, kullanılan araç ve teknikleri, yazılım proje, konfigürasyon ve kalite yönetimini tanıtmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilgisayar yazılımlarını, çeşitlerini ve Yazılım Mühendisliği disiplininin temel kavramlarını anlamak
  • Çeşitli yazılım süreç modellerini tanımlamak ve karşılaştırmak
  • Yazılım geliştirme aşamalarını anlamak
  • Yazılım proje, konfigürasyon ve kalite yönetiminin temellerini anlamak
  • Yazılım geliştirme aşamalı yaklaşımının çeşitli faaliyetlerinde kullanılan araç ve teknikleri öğrenmek ve kullanmak
Dersin İçeriği Bilgisayar Yazılımı ve çeşitleri, Yazılım Mühendisliği disiplini ve temel kavramları, yazılım süreç modelleri, gereksinim mühendisliği kavramları, sistem modellemesi, mimari tasarım, tasarım ve uygulama, yazılım testi, yazılım evrimi ve bakımı, Proje yönetimi, kalite ve konfigürasyon yönetimi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilgisayar Yazılım ve Türleri Bölüm 1 ve Ders Notları
2 Yazılım Mühendisliği Disiplini ve Temel Kavramlar Bölüm 2
3 Proje Yönetimi ve Planlaması (Lab: Bir CASE aracı ile Pert ve Gantt Diyagramları çizme) Bölüm 3 + Lab
4 Yazılım Gereksinimleri (Lab: Gereksinim Toplama) Bölüm 4 + Lab
5 Yazılım Gereksinim Mühendisliği Kavramları Bölüm 4
6 Üst Düzey Yazılım Tasarımı (Lab:Bir CASE aracı ile Kullanım Durumu diyagramları çizme) Bölüm 5 + Lab
7 Alt Düzey Yazılım Tasarımı (Bir CASE aracı ile Etkinlik diyagramları çizme) Bölüm 6 + Lab
8 Yazılım Geliştirme Bölüm 7
9 Sınama Bölüm 8
10 Metrikler Bölüm 10
11 Yazılım İnşası ve Bakımı Bölüm 11
12 Süreç Modelleri (Lab: Bir CASE aracı ile prototip hazırlama) Bölüm 13
13 Süreç Modelleri Bölüm 14
14 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem için konuların tekrarı
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem için konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. R. Stevens, “Beginning Software Engineering”, John-Wiley, 2015, ISBN: 9781118969144
Diğer Kaynaklar 2. I. Sommerville, "Software Engineering", Pearson, 10th Edition, 2015, ISBN 0133943038
3. R.S. Pressman and B.R. Maxim, “Software Engineering: A Practitioner's Approach”, McGraw Hill, Eighth Edition, 2014, ISBN: 0078022126.
4. S.L. Pfleeger and J.M. Atlee, "Software Engineering: Theory and Practice", Pearson, Fourth Edition, 2009, ISBN: 0136061699.
5. Carnegie Mellon Software Engineering Institute, http://www.sei.cmu.edu.
6. World Wide Web Consortium, http://www.w3.org.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 45
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 45
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve yazılım mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Yazılım mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya yazılım mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; yazılım mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Yazılım mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Yazılım alternatiflerini irdeleyerek bilgisayar tabanlı sistemlerin modellenmesi ve tasarımında, algoritma prensiplerini, matematiksel temelleri ve bilgisayar bilimleri teorisini uygulama becerisi.
13 Yazılım sistemlerinin analiz, tasarım, uygulama, doğrulama, geçerleme ve bakım süreçlerini uygulayarak geliştirilmesinde mühendislik yaklaşımlarını uygulama becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 2 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 89