AKTSBilgisayar Programlama II

Bilgisayar Programlama II (CMPE114) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilgisayar Programlama II CMPE114 2. Dönem 3 2 0 4 5
Ön Koşul Ders(ler)i
CMPE113
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Ders C programlama dili kullanılarak problem çözme kabiliyeti kazandırma amacındadır. Öğrencilere programlama disiplini vermeyi amaçlar. Bu ders içeriğinde; modüler programlama, fonksiyon tasarımı, yapı oluşturma konularını barındırmaktadır. Ayrıca bu dersle öğrencilere okunabilir, yeterli dokümana sahip program yaratabilme yeteneği kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Göstergeleri kullanma
  • Tek boyutlu ve çok boyutlu dizileri kullanabilme
  • Dizgileri işleyebilme
  • Yapı tasarlama
  • Dosyaları kullanma
Dersin İçeriği Göstergeler, dinamik bellek yönetimi, parametre geçirme, diziler, dizgiler, yapılar, dosya işleme, C dilini kullanarak laboratuvar ortamında uygulama geliştirme.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 C dilinin genel tekrarı Bölüm 2-5 (ders kitabı)
2 Göstergeler Bölüm 14
3 Gösterge parametresi geçişi Bölüm 14
4 Tek boyutlu diziler Bölüm 8
5 Çok boyutlu diziler Bölüm 8
6 Dizilerle işlem Bölüm 8
7 Dinamik bellek yaratma ve yok etme Bölüm 14
8 Dizgiler Bölüm 9
9 Dizgiler Bölüm 9
10 Yapılar Bölüm 11
11 Yapılar Bölüm 11
12 Dosyalar Bölüm 12
13 Dosyalar Bölüm 12
14 Uygulama Geliştirme Bölüm 13
15 Gözden geçirme
16 Gözden geçirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. 1. Problem Solving and Program Design in C, J. R. Hanly, E. B. Koffman, 6th Edition, Pearson, 2010.
Diğer Kaynaklar 2. 1. C Programming Problem Book, A.Yazici, C.Turhan, C.F. Selbes, Atilim University.
3. 2. C: How to Program, H.M.Deitel, P.J.Deitel, 2nd Edition, Prentice-Hall
4. 3. C Programming: A Modern Approach, K. N. King, W.W.Norton&Company, 2nd Edition.
5. 4. C Programming Language, B.W. Kernighan, D.M. Ritchie, 2nd Edition Prentice Hall Software.
6. 5. Programming in C, S.Kochan,3rd Edition, Sams.
7. 6. C: The Complete Reference, H. Schildt, 4th Edition McGraw-Hill Osborne Media

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 12 20
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 19 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve yazılım mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Yazılım mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya yazılım mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; yazılım mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Yazılım mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Yazılım alternatiflerini irdeleyerek bilgisayar tabanlı sistemlerin modellenmesi ve tasarımında, algoritma prensiplerini, matematiksel temelleri ve bilgisayar bilimleri teorisini uygulama becerisi. X
13 Yazılım sistemlerinin analiz, tasarım, uygulama, doğrulama, geçerleme ve bakım süreçlerini uygulayarak geliştirilmesinde mühendislik yaklaşımlarını uygulama becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar 12 2 24
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 2 8
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 126