AKTSBilgi Sistemleri Geliştirilmesi

Bilgi Sistemleri Geliştirilmesi (ISE353) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilgi Sistemleri Geliştirilmesi ISE353 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 10
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin amacı bilişim sistemleri geliştirilmesi metodolojilerini ve bileşenlerini öğrencilere tanıtmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilişim sistemi geliştirilme yaklaşımlarını tartışmak
  • Veri modelleme örneklerinin gözden geçirilmesi
  • Tasarım ve geliştirme metodolojilerinin tartışılması
Dersin İçeriği Bilişim sistemleri, strateji ve bilişim sistemleri, iş bilgi teknolojileri, dağıtık sistemler, intenet ve WWW, e-ticaret ve iş, iş zekası, dosya organizasyonu ve veritabanları, süreç analizi ve modelleme, veri analizi, sistem tasarımı, detaylı tasarım ve gerçekleştirme, nesne tabanlı yaklaşımlar, sistem geliştirme, uzman sistemler ve bilgi tabanı

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilişim sistemlerine giriş, Bilişim sistemleri ve organizasyon. Bölüm 1, 2 (ana ders kitabı)
2 İş bilgi teknolojileri, dağıtık sistemler, network, Internet ve organizasyon Bölüm 3,4,5
3 E-ticaret ve İş zekası Bölüm 6,7
4 Dosya organizasyonu ve iş bilgi sistemleri için veritabanları, Bilişim sistemleri: kontrol ve sorumluluk Bölüm 8,9
5 Bilişim sistemleri geliştirme Bölüm 10,11
6 Bilişim sistemleri geliştirme Bölüm 10,11
7 Süreç analizi ve modelleme Bölüm 12
8 Süreç analizi ve modelleme Bölüm 12
9 Veri analizi ve modelleme Bölüm 13
10 Sistem tasarımı, Detaylı tasarım, gerçekleştirme ve değerlendirme Bölüm 14,15
11 Sistem tasarımı, Detaylı tasarım, gerçekleştirme ve değerlendirme Bölüm 14,15
12 Sistem geliştirme araçları, teknikleri ve alternative yaklaşımlar Bölüm 16
13 Sistem geliştirme araçları, teknikleri ve alternative yaklaşımlar Bölüm 16
14 Uzman sistemler ve bilgi tabanı Bölüm 17
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Graham Curtis, David Cobham, “Business Information Systems: Analysis, Design and Practice”, 6/E, Financial Times Press, 2008.
Diğer Kaynaklar 2. David Avison, Guy Fitzgerald, “Information Systems Development: Methodologies, Techniques and Tools”, McGraw-Hill Higher Education; 4 edition,2006.
3. Papadopoulos, G.A.; Wojtkowski, W.; Wojtkowski, G.; Wrycza, S.; Zupancic, J., “Information Systems Development, Towards a Service Provision Society”, Springer, 2009, 1st edition.
4. Nancy Russo, Brian Fitzgerald, Eric Stolterman, “Information “Systems Development: Methods-in-Action”, McGraw-Hill, 2002,1st edition.
5. Nilsson, A.G.; Gustas, R.; Wojtkowski, W.G.; Wojtkowski, W.; Wrycza, S.; Zupancic, ”Advances in Information Systems Development:Bridging the Gap between Academia & Industry”, 2006.
6. http://www.pdf-search-engine.com/information-systems-developmentmethodologies-pdf.html

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 15
Sunum - -
Projeler 1 25
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve yazılım mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Yazılım mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya yazılım mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; yazılım mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Yazılım mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Yazılım alternatiflerini irdeleyerek bilgisayar tabanlı sistemlerin modellenmesi ve tasarımında, algoritma prensiplerini, matematiksel temelleri ve bilgisayar bilimleri teorisini uygulama becerisi.
13 Yazılım sistemlerinin analiz, tasarım, uygulama, doğrulama, geçerleme ve bakım süreçlerini uygulayarak geliştirilmesinde mühendislik yaklaşımlarını uygulama becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 10 10
Raporlar
Ödevler 3 4 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 105