AKTSNesneye Dayalı Analiz ve Tasarım

Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarım (SE321) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarım SE321 5. Dönem 3 0 0 3 7
Ön Koşul Ders(ler)i
COMPE 225
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere nesneye yönelik yazılım analizi ve tasarımı bilgi ve becerisini kazandırmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Nesneye dayalı analizin temel kavramlarını ve ilkelerini anlamak ve tanımak
  • Nesneye dayalı tasarımın temel kavramlarını ve ilkelerini anlamak ve tanımak
  • Nesneye dayalı yazılım dokümante etmek ve oluşturmak için nesneye dayalı analiz ve tasarım tekniklerini kullanmak
Dersin İçeriği Nesneye-yönelik temel kavramlar, UML ile nesneye dayalı modelleme, nesneye-dayalı çözümleme: gereksinim ve nesne tanımlama, nesneye-dayalı tasarlama için deney yürütme: sınıf sıradüzeni, nesneye-yönelik programlama ile gerçekleştirim, tasarım desenlerine giriş, temel kavramları güçlendirmek için uygulama.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilgi Sistemleri Bölüm 1
2 Bilgi Sistemlerinin zorlukları ve başetme yöntemleri Bölüm 2 Bölüm 3
3 Nesneye-yönelik temel kavramlar Bölüm 4. (ders kitabı)
4 Modelleme kavramları Bölüm 5. Bölüm A1.
5 Gereksinim belirleme Bölüm 6 Bölüm A2
6 Gereksinim modelleme Bölüm 7 Bölüm A3
7 Gereksinim modellemesinde ayrıştırma Bölüm 8
8 Nesne etkileşimi Bölüm 9
9 İşlemlerin belirtilmesi, Kontrolün belirtilmesi Bölüm 10, 11, Bölüm A4
10 Sistem mimarisi Bölüm 12
11 Sistem tasarımı Bölüm 13, Bölüm A5
12 Detaylı tasarım Bölüm 14
13 Tasarım desenleri Bölüm 15
14 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem için konuların tekrarı
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem için konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Object Oriented Systems Analysis and Design using UML, Simon Bennett, Steve McRobb, Ray Farmer, 3/e, MacGraw Hill, 2005
Diğer Kaynaklar 2. Larman, C. (2004). Applying UML and patterns: an introduction to object oriented analysis and design and the unified process (3rd Edition), Prentice Hall
3. Robert V. Stumpf, Lavette C. Teague, Object Oriented Systems Analysis and Design With UML, 1/e, Prentice Hall, 2005.
4. Richard C. Lee, William M. Tepfenhart, UML and C++: A Practical Guide to Object-Oriented Development, 2nd Edition, Prentice Hall, 2001.
5. Martin fowler, UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language, 3rd Edition, Addison Wesley, 2004.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 95
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve yazılım mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Yazılım mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya yazılım mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; yazılım mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Yazılım mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Yazılım alternatiflerini irdeleyerek bilgisayar tabanlı sistemlerin modellenmesi ve tasarımında, algoritma prensiplerini, matematiksel temelleri ve bilgisayar bilimleri teorisini uygulama becerisi. X
13 Yazılım sistemlerinin analiz, tasarım, uygulama, doğrulama, geçerleme ve bakım süreçlerini uygulayarak geliştirilmesinde mühendislik yaklaşımlarını uygulama becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 25 25
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 171