AKTSİnternet Programlama

İnternet Programlama (ISE311) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İnternet Programlama ISE311 Seçmeli Dersler 2 0 2 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Teknik Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere Web yapılanmasını öğretmek ve Internet Programlama tekniklerini kullanarak komple web çözümleri üretebilme yeteneği kazandırmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • HTML ve Sunucu-Tarafı-Betik dili kullanarak Web tabanlı uygulama tasarımı ve geliştirebilir
  • Farklı türlerde geliştirilmiş Internet uygulamalarının arasındaki farklılıkları, avantaj ve dezavantajlarını değerlendirebilir
  • Web betik dillerini kullanabilir
  • Web Sunucusu, Veritabanı ve SSL kullanmak sureti ile web tabanlı komple çözümler geliştirebilir
Dersin İçeriği Internet programlama ortamları, HTML ve DTHML ile ana sayfa tasarımı, JavaScript betik dili, istemci-sunumcu modeli, istemci tarafı betikler, sunucu tarafı betikler; web sunucuları (Unix/Linux ve Microsoft gibi farklı işletim sistemleri üzerine kurulumu, gerekli bileşenlerin yerleştirilmesi ve yönetimi); CGI, SSI, SSL, sertifika, çerez ve oturumlar

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Web yapılanmasına genel bakış Ders notları
2 Gerekli yazılımlar, yükleme ve ayarlarının yapılması (Apache, MySQL, PHP, Geliştirme Ortamı) Ders notları
3 HTML Ders notları
4 HTML (devam.) Ders notları
5 CSS Ders notları
6 JavaScript Ders notları
7 JavaScript (devam.) Ders notları
8 DOM & DHTM Ders notları
9 CGI, SSI & Sunucu Tarafı Betikler (Giriş) Ders notları
10 PHP (Programlama yapıları, türler, değişkenler, v.s.) Ders notları
11 PHP (Form Gönderme ve İşleme) Ders notları
12 PHP ( Uygulamaya Veritabanı entegrasyonu) Ders notları
13 PHP ( Çerezler ve Oturumlar) Ders notları
14 PHP (Güvenlik ve Sertifika) Ders notları
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Internet & World Wide Web, How to Program, H.M. Deitel, P.J. Deitel, T.R. Nieto, Prentice Hall, ISBN : 0-13-030897-8, 2008
Diğer Kaynaklar 2. Head First PHP & MySQL, Lynn Beighley and Michael Morrison, 2008 O'Reilly Media, Inc. ISBN: 978-0596006303
3. Head First JavaScript, Michael Morrison, 2008 O'Reilly Media, Inc. ISBN: 978-0596527747
4. Introduction to Interactive Programming on the Internet with HTML and JavaScript, Craig D. Knuckles, ISBN: 0-471-38366-6, 2001
5. Web Applications : Concepts & Real World Design, Craig D. Knuckles & David S. Yuen, 2005, ISBN:0-471-20458-9
6. Beginning PHP and MYSQL : From Novice to Professional, W. Jason Gilmore, 3rd Ed, 2008, ISBN : 1-59059-862-7

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 15
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve yazılım mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Yazılım mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya yazılım mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; yazılım mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Yazılım mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Yazılım alternatiflerini irdeleyerek bilgisayar tabanlı sistemlerin modellenmesi ve tasarımında, algoritma prensiplerini, matematiksel temelleri ve bilgisayar bilimleri teorisini uygulama becerisi. X
13 Yazılım sistemlerinin analiz, tasarım, uygulama, doğrulama, geçerleme ve bakım süreçlerini uygulayarak geliştirilmesinde mühendislik yaklaşımlarını uygulama becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 10 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 156