AKTSYazılım Kalite Güvencesi

Yazılım Kalite Güvencesi (SE345) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yazılım Kalite Güvencesi SE345 5. Dönem 3 0 0 3 7
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin amacı, yazılım kalitesi, kalite modelleri ve yazılım endüstrisinde kullanılan standart ve yöntemler hakkında bilgi sağlamak ve pratik uygulamalar yaptırmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yazılım sistemlerinin geliştirilmesinde ve sürdürülmesinde kullanılan yazılım kalite güvencesi (SQA) aktivitelerini açıklamak
  • Gözden geçirme, test ve test uygulamaları gibi yazılım kalite güvencesi elemanlarının ve yazılım yaşam döngüsü boyunce bunlara yönelik pratik kavramların öğrenilmesi.
  • Prosedürler, iş talimatları ve konfigürasyon yönetimi gibi yazılım kalite altyapı bileşenlerinin karşılaştırmalı olarak öğrenilmesi.
  • Kalite metrikleri, yazılım kalite maaliyetleri gibi kalte yönetim bileşenleri ile kalite yönetim standartlarının öğrenilmesi.
Dersin İçeriği Yazılım kalitesine ve güvencesine giriş; yazılım kalitesi ölçütleri; yazılım kalite güvencesinin oluşturulması; konfigürasyon yönetimi; yazılım geçerliliği ve doğrulaması; tenkit, inceleme ve denetim; yazılım süreçlerini iyileştirme modelleri; yazılım test stratejileri ve test teknikleri; hata raporlaması ve ayıklaması; yazılım güvenilirlik

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yazılım kalitesi ve güvencesine giriş Ana ders kitabı Bölüm 1-2
2 Yazılım kalite faktörleri Bölüm 3
3 Yazılım kalite güvencesi sistemi unsurlarına genel bakış Bölüm 4
4 Yazılım süreci iyileştirme modelleri Bölüm 7
5 İnceleme, denetim, tenkit ve Prosedürler ve çalışma talimatları Bölüm 8, 14
6 Test stratejileri Bölüm 9
7 Test uygulamaları Bölüm 10
8 Konfigürasyon yönetimi Bölüm 18
9 Yazılım kalite ölçütleri Bölüm 21
10 Yazılım kalite ölçütleri Bölüm 21
11 Yazılım kalite maaliyeti Bölüm 22
12 SQA süreç standartları ve SQA birimi Bölüm 23, 24, 26
13 Lab.
14 Lab.
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem için konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem için konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Software Quality Assurance: From Theory to Implementation by Daniel Galin, Addison-Wesley, 2004, ISBN: 0201709457
Diğer Kaynaklar 2. Software Quality: Producing Practical, Consistent Software, by Ben-Menachem M, and Marliss G.S., Thompson Computer Press, ISBN: 1-85032-326-7, 1997.
3. Metrics and Models in Software Quality Engineering, Kan S.H., , ISBN: 0201729156, Addison-Wesley, 2002.
4. Software Quality Management and ISO 9001, Jenner M., ISBN: 0471118885, John-Wiley & Sons, 1995.
5. Software Metrics: A Rigorous and Practical Approach, N.Fenton and Shari Pfleeger, ISBN: 0-534-95425-1, Thomson Computer Press, 1996,.
6. Software Engineering by Ian Sommerville (7th and 8th Edition) ISBN: 0-321-21026-3, Pearson (Addison Wesley), 2004 and 2006.
7. The Capability Maturity Model Report, M.C. Paulk et al., available at http://www.sei.cmu.edu/pub/documents/93.reports/

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve yazılım mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Yazılım mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya yazılım mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; yazılım mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Yazılım mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Yazılım alternatiflerini irdeleyerek bilgisayar tabanlı sistemlerin modellenmesi ve tasarımında, algoritma prensiplerini, matematiksel temelleri ve bilgisayar bilimleri teorisini uygulama becerisi.
13 Yazılım sistemlerinin analiz, tasarım, uygulama, doğrulama, geçerleme ve bakım süreçlerini uygulayarak geliştirilmesinde mühendislik yaklaşımlarını uygulama becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 10 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 12 24
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 156