AKTSYazılım Mimarisi

Yazılım Mimarisi (SE322) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yazılım Mimarisi SE322 6. Dönem 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin amacı, yazılım tasarım mimarisi, uygulamaları, yazılım ve kritik sistemler için kullanılan programlama dillerinin genel yapısını öğretmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yazılım tasarım mimarisi, uygulamaları, yazılım ve kritik sistemler için kullanılan programlama dillerini açıklama
  • Farklı yazılım tekniklerini uygulama ve belgeleme
  • Gerçek yaşamda kullanılan yazılım mimarisi çözümlerini inceleme ve başarı ve sorunlarını analiz etme
Dersin İçeriği Yazılım mimarisine giriş, mimari iş döngüsü, mimari yaratma, durum çalışması, kalite unsurları, yazılım mimarisi tasarımı, belgelemesi ve yeniden yapılandırılması, mimari değerlendirme yöntemleri, tasarım mimarisine yönelik karar verme mekanismasında nicelik yaklaşımı, yazılım üretim hatları, farklı mimari tipleri: ara katman, model güdümlü, servis

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yazılım Mimarisini Anlamak Bölüm 1
2 Durum Çalışması Bölüm 2
3 Yazılım Kalite Öznitelikleri Bölüm 3
4 Ara katman Mimarileri ve Teknolojileri Bölüm 4
5 Yazılım Mimarisi Süreci Bölüm 5
6 Bir Yazılım Mimarisini Belgeleme Bölüm 6
7 Durum Çalışması Tasarımı Bölüm 7
8 Yazılım Ürün Hatları Bölüm 9
9 İlgi Odaklı Mimariler Bölüm 10
10 Model Güdümlü Mimari Bölüm 11
11 Servis Odaklı Mimari ve Teknolojiler Bölüm 12
12 Anlamsal Ağ Bölüm 13
13 Yazılım Ajanları Bölüm 43
14 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem için konuların tekrarı
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem için konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Essential Software Architecture by Ian Gorton, Springer, 2006
Diğer Kaynaklar 2. Software Architecture in Practice, Second Edition, by Bass, Clements and Kazman, Addison-Wesley Publishers, ISBN: 0-321-15495-9, 2007
3. Quality Software Project Management by Robert T. Futrell, Donald F. Shafer, and Linda I. Shafer, Prentice Hall, 2002
4. Evaluating Software Architecture- Methods and Case Studies, by Paul Clements, Rick Kazman, Mark Klein, ISBN: 020170482X, Addison Wesley, 2007
5. Software System Architecture by Nick Rozanski and Eoin Woods, ISBN 0-321-11229-6, Addison Wesley, 2007
6. Software Product Line in Action Frank Van der Linden, Klaus Schmid, Eelco Rommes, ISBN 978-3-540-71436-1 Springer Berlin Heidelberg New York, 2007

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 15
Sunum - -
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve yazılım mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Yazılım mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya yazılım mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; yazılım mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Yazılım mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
12 Yazılım alternatiflerini irdeleyerek bilgisayar tabanlı sistemlerin modellenmesi ve tasarımında, algoritma prensiplerini, matematiksel temelleri ve bilgisayar bilimleri teorisini uygulama becerisi. X
13 Yazılım sistemlerinin analiz, tasarım, uygulama, doğrulama, geçerleme ve bakım süreçlerini uygulayarak geliştirilmesinde mühendislik yaklaşımlarını uygulama becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 10 10
Raporlar
Ödevler 2 5 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 130