AKTSYazılım Proje Yönetimi ve Ekonomisi

Yazılım Proje Yönetimi ve Ekonomisi (SE324) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yazılım Proje Yönetimi ve Ekonomisi SE324 6. Dönem 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin amacı, yazılım proje yönetimi süreç ve yöntemleri ile ilgili genel bir bakış açısı sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yazılım proje yönetimi rollerini, sorumluluklarını ve yönetim yöntemlerini tartışmak
  • Değişik yazılım proje yönetim yöntemlerini uygulamak
  • Değişik yazılım proje yönetim araçlarını kullanmak
  • Yönetim kontratlarını değerlendirmek
  • Yazılım projelerinin risk yönetimi yönlerini tartışmak
  • Yazılım projelerinin değişik insan kaynakları yönetimi yönlerini tartışmak
Dersin İçeriği Yazılım proje yönetimine giriş; proje planlamasına genel bakış; uygun proje yaklaşımının seçimi; yazılım efor tahmini; aktivite planlaması; risk analizi ve yönetimi; kaynak paylaşımı; proje izlemesi ve kontrolü; kontrat yönetimi; insanları yönetmek ve takımları organize etmek; yazılım kalite güvencesi; konfigürasyon yönetimi; yazılım proje yönetimi

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yazılım proje yönetimine giriş Ana ders kitabı Bölüm 1
2 Proje planlamasına genel bakış Bölüm 2
3 Program yönetimi ve proje planlanması Bölüm 3
4 Uygun proje yaklaşımının seçilmesi Bölüm 4
5 Yazılım efor tahmini Bölüm 5
6 Aktivite planlanması Bölüm 6
7 Risk analizi ve yönetimi Bölüm 7
8 Kaynak paylaşımı Bölüm 8
9 İzleme ve kontrol Bölüm 9
10 Kontrat yönetimi Bölüm 10
11 İnsanları yönetmek ve takımları organize etmek Bölüm 11
12 Yazılım kalitesi Bölüm 12
13 Yazılım projeleri Bölüm 13
14 Genel Sınav
15 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Software Project Management (Revised 5th Edition) By Bob Hughes & Mike Cotterell, ISBN :-10 0077109899, McGraw-Hill Publication, 2009.
Diğer Kaynaklar 2. Project Management: The Managerial Process by Erik Larson and Clifford Gray (7th Edition), ISBN: 978-1259666094, McGraw-Hill Publications, 2017.
3. Engineering Economy, Leland Blank and Anthony Tarquin (8th Edition), ISBN: 978-0073523439, Mc-Graw-Hill Publications, 2017
4. Effective Project Management: Traditional, Agile, Extreme (7th edition), R.Wysocki. ISBN : 978-1118729168, Wiley, 2013.
5. Information Technology Project Management 5th edition by Jack Marchewka. John Wiley & Sons (2016). ISBN 978-1-118-91101-3.
6. Mastering Software Project Management: Best Practices, Tools and Techniques by Murali K. Chemuturi and Thomas M. Cagley Jr. . Ross Publishing. 2010. ISBN: 978-1604270341
7. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, (12th Edition), Harold Kerzner, John Wiley & Sons, 2017. ISBN: 978-1119165354.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 25
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve yazılım mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Yazılım mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya yazılım mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; yazılım mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Yazılım mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Yazılım alternatiflerini irdeleyerek bilgisayar tabanlı sistemlerin modellenmesi ve tasarımında, algoritma prensiplerini, matematiksel temelleri ve bilgisayar bilimleri teorisini uygulama becerisi.
13 Yazılım sistemlerinin analiz, tasarım, uygulama, doğrulama, geçerleme ve bakım süreçlerini uygulayarak geliştirilmesinde mühendislik yaklaşımlarını uygulama becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 5 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 87