AKTSBilgisayarlı Çizim

Bilgisayarlı Çizim (CMPE473) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilgisayarlı Çizim CMPE473 Seçmeli Dersler 2 2 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Teknik Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilere bilgisayarlı çizimin temel kavramlarını ve tekniklerini öğretmektir. Öğrenciler çizim programlarını OpenGL ile laboratuar ortamında geliştireceklerdir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Grafik sistemlerinin donanım ve yazılım unsurlarını tanımak
  • Basit çizim elemanları(düz çizgi, daire) için temel algoritmaların uygulanması
  • İki ve üç boyut dönüşümlerin kullanılması
  • İki ve üç boyutlu görünüm yolunun uygulaması
  • Grafik programlarının OpenGL ile uygulanması
Dersin İçeriği Grafik sistemlerinin donanım ve yazılım unsurları, basit elemanların çizimi ve tarama, iki ve üç boyutlu geometrik dönüşümler, iki ve üç boyutlu görünüm yolu, görünen yüzeylerin belirlenmesi için metotlar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Grafik sistemleri Konu 1-2 (ders kitabı)
2 Basit çizim elemanları Konu 3-5
3 Basit çizim elemanları Konu 3-9
4 İki boyutlu geometrik dönüşümler Konu 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-8
5 İki boyutlu görünüm Konu 6-1, 6-2, 6-3
6 İki boyutlu görünüm Konu 6-5, 6-6
7 İki boyutlu görünüm Konu 6-7, 6-8
8 Alan tarama Konu 4-10, 4-13
9 Üç boyutlu geometrik dönüşümler Konu 5-9, 5-10, 5-11
10 Üç boyutlu geometrik dönüşümler Konu 5-12, 5-13, 5-15
11 Üç boyutlu görünüm Konu 7-1, 7-2, 7-3, 7-4,
12 Üç boyutlu görünüm Konu 7-5, 7-6, 7-7, 7-8, 7-9
13 Üç boyutlu görünüm Konu 7-11
14 Görünen yüzey belirleme metotları Konu 9-1, 9-2, 9-3

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Computer Graphics, with OpenGL, Hearn D., Baker M.P., 3rd Edition, Prentice-Hall, 2003.
Diğer Kaynaklar 2. 1. Computer Graphics, Princples and Practicein C, Foley J.D., Van Dam A., Feiner S.K., Huges j. F., 2nd Edition, Addison-Wesley, 1996
3. 2. Computer Graphics, A Programming Approach, Harrington S., McGraw-Hill, 1987.
4. 3. Procedural Elements for Computer Graphics, Rogers D. F., McGraw-Hill, 1984
5. 4. OpenGL SuperBible, R. S. Wright, Jr., M. Sweet, 2nd Edition, Waite Group, 2000.
6. 5. OpenGL SuperBible, Richard S. Wright, Benjamin Lipchak, 3rd Edition, Sams, 2005.
7. 6. Computer Graphics Using OpenGL, Francis S. Hill Jr., Stephen M Kelley, 3rd Edition, Macmillan, 2006.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 25
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 45
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve yazılım mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Yazılım mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya yazılım mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; yazılım mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Yazılım mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Yazılım alternatiflerini irdeleyerek bilgisayar tabanlı sistemlerin modellenmesi ve tasarımında, algoritma prensiplerini, matematiksel temelleri ve bilgisayar bilimleri teorisini uygulama becerisi. X
13 Yazılım sistemlerinin analiz, tasarım, uygulama, doğrulama, geçerleme ve bakım süreçlerini uygulayarak geliştirilmesinde mühendislik yaklaşımlarını uygulama becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 4 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 127