ECTS - - Uluslararası İlişkiler İngilizce Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 1997 yılından bu yana eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. İngilizce eğitim veren Yüksek Lisans programı 2013 yılında yeniden yapılandırıldıktan sonra İncek kampüsünde eğitimine devam etmektedir. Bu programın eğitim dili sadece İngilizce olup tezli bir programdır. Programa kayıtlı öğrencilerin büyük çoğunluğu yabancı uyruklu öğrenciler olup çok geniş bir yelpazeden ülkelerden gelmektedirler. Program Türkiye ve dünya çapındaki eşdeğerlerinden geniş seçmeli dersleri havuzu ve bölüm hocalarının tez yazımındaki yoğun danışmanlık destekleri ile ayrışmaktadır. Bu programın öğrencileri aynı zamanda her dönem dört defa düzenlenen dünyanın çeşitli ülkelerinden liderlerin, büyükelçilerin ve devlet adamlarının ağırlandığı Diplomasi Saati etkinliklerimizin de aktif katılımcıları arasındadır.