AKTS - Uluslararası İktisat

Uluslararası İktisat (ECON509) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Uluslararası İktisat ECON509 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Belgi Turan
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı 1.Uluslararası İktisadın ana temalarını açıklamak; bu da esas itibarıyla uluslararası ticaretin teorik ve uygulamalı sorunlarını incelemeyi içerir. 2.Öğrencileri, modern uluslararası ticaret ortamındaki işletmelerin ve ekonominin karşılaştığı temel konular hakkında bilgi sahibi kılmak ve ekonomik analizi bu konulara uygulamada onlara yetkinlik kazandırmak
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslararası ticaretin ana temalarını öğrenmek
  • Gerekli analitik aletleri kullanarak uluslararası ticaret sorunlarını değerlendirip yorum yapmak
Dersin İçeriği İşgücü verimliliği ve karşılaştırmalı üstünlük: Ricardo modeli, kaynaklar, karşılaştırmalı üstünlük ve gelir dağılımı, standart ticaret modeli, ölçek ekonomileri, eksik rekabet ve uluslararası ticaret, uluslararası faktör hareketleri, ticaret politikasının araçları, ticaret politikasının ekonomi politiği, gelişmekte olan ülkelerde ticaret politikas

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uluslararası İktisada Giriş Krugman and Obstfeld, p. 1-9
2 Dünya Ticareti Krugman and Obstfeld, p. 12-26
3 Ricardo Modeli I Krugman and Obstfeld, p. 27-40
4 Ricardo Modeli II Krugman and Obstfeld, p. 40-53
5 Kaynaklar, Karşılaştırmalı Üstünlük, Gelir Dağılımı I Krugman and Obstfeld, p. 54-70
6 Kaynaklar, Karşılaştırmalı Üstünlük, Gelir Dağılımı II Krugman and Obstfeld, p. 70-87
7 Standart Ticaret Modeli Krugman and Obstfeld, p. 88-113
8 Arasınav
9 Ölçek Ekonomisi, Aksak Rekabet ve Uluslararası Ticaret I Krugman and Obstfeld, p. 114-130
10 Ölçek Ekonomisi, Aksak Rekabet ve Uluslararası Ticaret II Krugman and Obstfeld, p. 130-152
11 Uluslararası Faktör Hareketleri Krugman and Obstfeld, p. 153-179
12 Ticaret Politikası Enstrümanları Krugman and Obstfeld, p. 182-211
13 Ticaret Politikasının Politik Ekonomiği Krugman and Obstfeld, p. 213-249
14 Gelişmekte olan Ekonomilerde Ticaret Politikası Krugman and Obstfeld, p. 250-265
15 Ticaret Politikasındaki İhtilaflar Krugman and Obstfeld, p. 266-286
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. International Economics: Theory and Policy (8th Edition); Paul R. Krugman and Maurice Obstfeld; Pearson, Edison-Wesley, Boston et. al. ; 2009.
2. International Economics: Dennis R. Appleyard and Alfred J. Field, Jr.; Irwin McGraw-Hill; Boston et al; 1998.
3. Uluslararası İktisat: Teori, Politika ve Uygulama; Prof. Dr. Halil Seyidoğlu; Güzem Can Yayınları; İstanbul, 2007.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 15
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 8 10
Sunum - -
Projeler 1 15
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 20
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 13 90
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Temel mikro ekonomik teorileri ve yaklaşımları karşılaştırabilmek ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmek
2 Temel makro ekonomik teorileri ve yaklaşımları karşılaştırabilmek ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmek
3 Matematiksel modelleme uygulayabilmek
4 İktisadi olguları istatistiksel ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz edebilmek
5 Temel ekonomik göstergeleri analiz edebilmek ve yorumlayabilmek
6 Literatür taraması yaparak teorik bilgiye ulaşabilmek ve ampirik olarak doğrulanabilir bir hipotez oluşturabilmek
7 Bir araştırma tasarlayabilmek ve belirlenen zaman çerçevesinde araştırmayı yürütebilmek
8 Uygulamalı iktisat alanındaki karmaşık problemlerin çözümlerine yönelik yeni yaklaşımlar geliştirebilmek
9 Akademik araştırma sonuçlarına dayanan uygun politikalar geliştirebilmek ve önerebilmek
10 Sorunların çözümü için diğer disiplinlerden elde edilen bilgi ile ekonomik bilgiyi birleştirerek değerlendirebilmek
11 Bilgi teknolojisini etkin bir şekilde kullanabilmek
12 Bağımsız araştırma yapabilmek ve öğrenebilme becerisi edinmek

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama 1 5 5
Projeler 1 10 10
Raporlar
Ödevler 3 1 3
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 81