ECTS - - Uygulamalı İktisat Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ECON503 Mikroiktisat 5 1 3 3 4 3 4 4 4 3 2 3
ECON505 Makroiktisat 4 5 5 4 3 5 3 4 2 3 3 2
ECON598 Dönem Projesi 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5
ISL555 Araştırma Yöntemleri - - 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5
Alan Seçmeli 5 - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - -

Seçmeli Dersler

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ECON521 Uygulamalı Ekonometri 2 2 5 5 5 2 2 3 4 4 5 5
ECON504 Mikroiktisat Uygulamaları 4 1 5 5 4 4 5 2 2 3 4 4
ECON506 Makroiktisat Uygulamaları 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 3 5
ECON523 Türkiye Ekonomisi 5 5 - - 3 - - - 3 5 3 5
ECON511 İktisat Politikası 5 5 - - 2 - 5 - 5 5 3 5
ECON512 Finansal İktisat 2 5 2 - 5 - - - 5 5 3 4
ECON510 Kamu Ekonomisi 1 5 - - 5 4 - - 3 5 - 5
ECON509 Uluslararası İktisat - 5 3 4 5 - - 5 - - 4 5
ECON512 Finansal İktisat - 5 3 5 5 - 1 5 5 5 - 5
ECON515 Küreselleşme ve Bölgeselleşme 2 5 - - - 5 5 - 5 5 3 5
ECON522 İktisadi Büyüme ve Kalkınma 2 5 4 3 5 4 5 5 1 5 3 -
ECON524 Maliye Politikası 2 5 - - 4 3 - - 4 5 3 5
ECON514 Ekonomik Bütünleşme - - - - - - - - - - - -
ECON522  Ekonomik Büyüme ve Kalkınma - 5 4 - 5 - - - - 5 - -
ECON526  Para ve Para Politikası 2 5 - 3 5 2 1 5 2 5 2 4
ECON501 Ekonomi Teorisi 5 5 2 5 5 2 1 2 5 5 3 5
ECON516 Uygulamalı Zaman Serisi Analizi 1 1 5 5 5 5 2 3 3 5 5 5
ECON551 Sosyal Bilimler için Algoritma Tasarımı ve Analizi 2 2 5 5 5 2 3 5 5 2 5 4
ECON552 İleri Veri Modelleme 2 2 5 5 5 3 3 5 3 3 5 3
ECON553 Çok Boyutlu Veri Modelleme 1 1 5 5 5 2 2 5 3 3 5 5
ECON554 Veri Biliminde Stokastik Süreçler 1 1 5 5 4 1 1 5 3 3 5 3
ECON555 Makine Öğrenmesi - - 5 5 5 1 4 5 4 3 5 2
ECON556 Sosyal Bilimler için Veritabanı Sistemlerine Giriş - - 5 5 5 1 3 5 2 3 5 4