ECTS - - Uygulamalı İktisat Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Program mezunları, alanlarındaki doktora programlarına başvurabilirler.