ECTS - - Uygulamalı İktisat Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

10 ders olmak üzere, tezli programa kıyasla  üç tane daha fazla seçmeli ders almaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra bir de kredisiz Dönem Projesi dersini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.